Bitkisel istihsal destekleri yararlanma şartları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, “Nebati Üretime Sübvansiyon Ödemesi Yapılmasına Dair Beyanat”i Resmi Gazete’birlikte yayınlandı. Deklarasyon, 2021 yılında yapılacak zirai faaliyetleri kapsayan çiftçilere yapılacak tutma ödemelerine ilişkin asıllar ve esasları kapsıyor. Buna göre, üretim yılı ortamında Dikici Kayıt Sistemi (ÇKS) yahut Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı ve desteklemelerden yararlanmak talip çiftçiler ile istihsal yılı ortamında ÇKS veya ÖKS’üstelik kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyenler, sertifikalı nesil kullanım desteği için 19 Ilk Teşrin 2020, sertifikalı amut ile fide ve ölçün ağaç tasarruf desteği amacıyla 21 April 2021, gayrı desteklemeler üzere bugünden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye taşıt oldukları yer/ilçe müdürlüklerine şahsen yahut yasalı temsilcileri vasıtasıyla başvuracak. Bakanlıkça altyapının makul arkaç getirilmesi ve bitirme verilmesi yerinde çiftçiler başvurularını e-Ihtişam kapısı üzerinden da yapabilecek.Çiftçilere, 2021 üretim yılı zarfında zirai üretimde bulunulan ÇKS’üstelik kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve basılmış desteği ödemesi yapılacak. Türkiye ekincilik havzaları istihsal ve terviç modeli kapsamında desteklenen muhit gündöndü, kütlü iğ, soya, kanola, aspir, dane darı, buğday, rüşvet, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, arık fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yemleme bitkileri, patates ve ark soğan ürünlerinin dışında artan başka bilcümle ürünlere, “farklı ürünler” kategorisinde tamlanan miktarda motorin ve matbua desteği ödenecek. Türkiye tarım havzaları istihsal ve tutma modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, tamlanan havzalar dışında yetiştirilmesi yerinde motorin ve gübre desteği ödemesi yapılmayacak. 2021 istihsal yılında motorin ve basılmış desteğinden anlamak istemeyen ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, taleplerini memleket/kaza müdürlüklerine 31 Aralık’a büyüklüğünde mukayyet adına bildirecekler.Fark ödemesi desteğine ana ürünleri üreten çiftçiler, 2021 istihsal yılına dayalı ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı ayırt ödemesi desteği dış desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları yerinde destekten yararlanacaklar. alışveriş, eser işleme, yorum, ambarlama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara akla yatkın gerçekleşmesi koşuluyla, 2021 yılında fark ödemesi desteğine ana ürünleri üretenler çiftçiler ile izinli tohumculuk kuruluşu ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler ayırt ödemesi desteği alabilecekler. Mugayir sularının yetersiz seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Bakanlıkça belirleme edildiği havzalarda, 2021 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine yüzde 50 ilave bindi ödemesi yapılacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar aut kuş yemi mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak. Desteklemeye bağımlı ürüne yönelik borsa altyapısı bulunan yer ve ilçelerde borsa tescil beyannamesi ibrazı istenecek. Desteğe laf kitap üzere Sayısal Tarım Pazarı’nda barışma kaydı kâin çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmeyecek. Bakanlıktan tescil belgeli olan allahsız organik-organomineral ürünler, merhametsizce uzvi yerey düzenleyici ürünlerle kaplama basma ve mayalanma sonucu elde edilen örgensel gübreler destekleme kapsamında olacak.ÇKS’ye mukayyet ve zirai zindelik yapılan düzlük toplamı 5 dekar yahut altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri dış, açıkta yahut acayip şeş ünitelerinde ürün, göveri, bezek bitkisiyle tıbbi ve hoş kokulu nebat yetiştiriciliği özne hakiki şahıs çiftçilere, 2021 istihsal yılında yoz ocak işletmesi desteği ödemesi yapılacak. “Uzvi Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Talimatname” doğrultusunda organik ekincilik eden, 2021’de hasadı gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne şehadetname düzenlenmiş çiftçiler, uzvi ekincilik desteğine başvurabilecekler. Kategoriler şeklinde sınırlı ürünlerde, mezun kuruluşlarca 2021 üretim yılında ferdî veya kol sertifikasyonu seçeneğine bakarak aranje bol ekincilik uygulamaları sertifikasına cemaat olanlar bol tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılacaklar. Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ilgili üretim sezonu süresince bombus günahsız kolonisi satın alarak kullananlara, sömürge başına terviç ödemesi yapılacak.Bu havzalarda sertifikalı zürriyet kullanarak teşrinievvel/dikim fail çiftçiler, ÇKS’ye mukayyet ekincilik parsellerinde sözleşmeli adına tohumluk üretmiş ve sertifikalandırmış olanlar, ensiz içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız rekiz üretenler, bu faaliyetleri dolayısıyla desteklerden yararlandırılacaklar. Belirtilen havzalarda, 2021 yılında yemleme bitkileri desteğine ana ürünleri üreten çiftçiler destekten yararlanabilecekler. Terviç kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplanmış ekiliş alanı bildirme az 10 dekar olacak. Bir sene süresince bir parsele yegâne almanak yem bitkisi ekilip, hasattan bilahare çok almanak yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, temas iki ekiliş birlikte sübvansiyon ödemelerinden faydalanacak. Anadan Görme zeytin bahçesi alanının yer beş altı 5’te 1’inde gerekseme duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30 Nisan 2022’ye kadar bunu gerçekleştiren çiftçilere budanan düz üzerinden sübvansiyon ödemesi yapılacak. “2021 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Matbu ve Sertifikalı Zürriyet Yararlanma Desteklerine İlişkin Değişmeyen” eki listede meydan düz havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi eden ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’birlikte kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık düzlük bazlı dirimlik desteği ödemesi gerçekleştirilecek..
Share: