BİLSEM imtihan sonuç tarihi: MEB 2022 BİLSEM sonuçları ne devir açıklanacak?

Milli Yetişek Bakanlığı’na (MEB) sadık Vukuf ve Müzakere Merkezleri, hususi yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri üzere eğitim alabilecekleri kurumlar yerine nitelendiriliyor. Ekol öncesi terbiye, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel çaplı öğrenciler için makbul Olgun ve Musahabe Merkezleri Takım Tarama Sınavı (2022 yılı BİLSEM) değerlendirmeleri ise bitmeme ediyor. Hususi yetenekli çocukların zihnî kabiliyet, görsel sanatlar evet de çalgı aleti kabilinden pek haddinden fazla alanda özel eğitim gördükleri dolay yorum sürecinin peşi sıra BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı zaman araştırılıyor. söz konusu sınavlar bitmeme ederken sınava katılma sağlayan öğrenciler ve velileri, ”2022 BİLSEM sınavı sonuçları ne ahit açıklanacak?” sorusuna cevap arıyor. İşte, MEB 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi… Veri ve Konferans Merkezleri’ne (BİLSEM) öğrenci tanı sürecine ait amal; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde derslik öğretmenleri yoluyla yetenek alanlarına göre namzet gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri beyninde öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Ön değerlendirme uygulamaları umumi zihnî kabiliyet alanı amacıyla mülk tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen aplikasyon merkezlerinde, kılık ve enstrüman kabiliyet alanları üzere ise öğrencilerin mukayyet bulundukları okullarda gerçekleşecek. Yapılan yorum sonrası BİLSEM sınav sonuçları, 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Taşıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022 tarihinde car edilecek. Dolay değerlendirme uygulamaları umumi zihinsel yetenek alanı amacıyla toprak tanı imtihan komisyonları eliyle belirlenen uygulama merkezlerinde, suret ve saz kabiliyet alanları için ise öğrencilerin mukayyet bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri ortada yapılacaktır. Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il teşhis imtihan komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir. Umumi zihnî kabiliyet alanı civar kıymetlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM ’larda fariza işleyen uygulayıcılar görevlendirilecek, tatbikatçı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise ayrımlı RAM ’larda fariza işleyen uygulayıcılar birlikte görevlendirilebilecektir. Sarıklı ve öğrencilerin uygulamaya davet cihazı, telsiz, radyo, el telefonu gibi haberleşme araçları ile vukuf bank, dizüstü, umum bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu mevcut saat vb. temas çeşit bilgisayar özelliği olan, hususi elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, foto makinesi, müşteri vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır. Genel zihnî kabiliyet alanı ön kıymetlendirme uygulamaları cumartesi/münasebet günleri ve gelişigüzel dönme amacıyla 5 (ilkokul) oturum şeklinde yapılacaktır. Foto ve müzik yetenek alanları civar değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri eliyle yürütülecektir. Yöre kıymetlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen değerlendirme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilgili usul ve esaslar ile ait ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Share: