Biçim Bankası mali hizmetler yiğitlik endeksi azaldı

Türkiye Cumhuriyet Altını Model Bankası’nın (TCMB) düzenlediği 2021 yılı Kasım ayında Mali Hizmetler Anketi sonuçlarının, mali sektörde cümbüş gösteren 157 kuruluşun yanıtlarından elde edilerek değerlendirildiği aktarıldı. 2021 yılı Teşrinisani ayında Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Mali Hizmetler Yiğitlik Endeksi ’ni (FHGE), bir geçmiş aya bakarak 3,1 nokta düşüş kaydederek 174,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan sormaca sorularına ilgilendiren yayılma endeksleri incelendiğinde, akıbet üç aydaki aksiyon durumunun FHGE’yi artma yönünde etkilediği, akıbet üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan irade beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü. Gestalt Bankası’nın verilerine bakarak, hisse senedi durumu ve hizmetlere olan mektepli ilgilendiren değerlendirmelere göre, sonuç üç ayda aksiyon yerinde salah olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir geçmiş aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Serencam üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü. 2021 yılı Son Teşrin ayında, “Para ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe yürek endeksleri zir sektörler bakımından değerlendirildiğinde, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri üzere Yardımcı Operasyon” sektöründe tıpkısı esbak aya bakarak 33,2 puanlık artım olduğu görülürken, “64-Mali Bakım Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları dünya)” ve “65-Sigorta, Ikili Sigorta ve Tekaütlük Fonları (mecburi toplumsal güvenlik hizmetleri dış)” sektörlerinde tıpkı esbak ayak tabanı bakarak sırasıyla 3,3 ve 2,2 puanlık azalış olduğu gözlendi.
Share: