Beyinli telefon tasarruf yaşı 3 ’e düştü

Serencam yıllarda çokbilmiş telefon kullanımı az çok arttı, fakat bu format bazen sorunları birlikte beraberinde getiriyor. Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov ’un son anketine bakarak, beyinli telefon kullanım yaşı Almanya’de üstelik giderek daha bile düşüyor. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 4’ü, 3-5 yaş dilimindeki çocuklarına beyinli telefon kullandırmaya yunak baktığını söylüyor. Bile bu katılımcıların çoğu, 3 yaşında çocuklarına bire bir beyinli telefon aldığını söylüyor. Araştırmaya katılan anne ve babaların yarısı ise 6-11 yaşındaki çocukların çokbilmiş telefon kullanmasını alışılagelen buluyor. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36’sı ise beyinli telefon üzere çocuğunun az buçuk henüz büyümesini bekliyor ve önce düşüncesiz telefon amacıyla 12-14 yaşın uygun olduğunu düşünüyor. YouGov anketine göre, ebeveynlerin yüzdelik 80’den ilavesi, 0-14 yaşlarındaki çocuklarının ne akil telefon hizmetini hangi büyüklüğünde kullandığı yönünde bilgi ve taharri sahibi olduğunu belirtiyor. YouGov ’un araştırmasına katılan 15-17 yaş bala sahibi ebeveynlerin yüzde 62’si ise çocuğunun aptal telefonla neleri kullandığına dayalı seyrek bilgelik sahibi olduğunu söylüyor.
Share: