Besin taharri laboratuvarlarının mücahede esasları düzenlendi

Ekincilik ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Azık Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak bu laboratuvarlarının say usul, esaslarına, özelliklerine ve görevlerine ilgili düzenlemeye gidildi. Yönetmelikle ağızotu, azık üretimi için yetiştirilen varaka, beden, töz gibi nebat kısımlarının güvenilirliği, hıfzıssıhha ile kalite analizlerinin yapıldığı Vekillik besin arama laboratuvarları ve kurulacak hususi laboratuvarların mesai asıllar ve esasları belirlendi. Buna bakarak, özel gıda kontrol laboratuvarının çözümleme hizmeti verebilmesi üzere yapılış emek izni alması, yönetmelik hükümlerine uyması ve akredite olması gerekecek. Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye sınırlanmış adına hususi düzlem gerektiren analizlerde ve saye koşullarında ait şartları sağlayıcı alet ve ekipmanlarla donatılacak. İki yılda yer bir iki hele denetlenecek Bakanlık azık taharri laboratuvarları, Bakanlıkça ithalat, dış satım, teftiş ve aynı amaçlar amacıyla gönderilen numunelerin analizlerini, ayrıksı kamu alım ve kuruluşlarının gönderdiği numunelerde resmi istek analizlerini, hakikat veya tüzel kişiliğe ilişik özel heves analizlerini, araştırı ihya ve proje analizlerini gerçekleştirecek. Özel gıda taharri laboratuvarları da onaylı neşelilik listesine makul kendisine araştırı geliştirme ve proje analizlerini raporlarında göstermek kaydı ile yapabilecek. Laboratuvarlar örgensel ekincilik, gür ekincilik uygulamaları ve ayrımsız azık üretimi üzere yetiştirilen altın varak, üst, asıl kadar bitki kısımlarının analiz işlemlerini bu iz grubunda dahi ayrıca onaylama almak şartıyla yürütecek. Laboratuvar kuruluş izinleri, Gıda Arama Umumi Müdürlüğü’nce verilecek. Laboratuvarlar, Umumi Müdürlüğün belirleyeceği laboratuvar denetçileri vasıtasıyla bu yönetmelik kapsamda şikayet dışında iki yılda genişlik az hele denetlenecek. Belirlenen şartlara uymadan çözümleme işleyen ve ifade düzenleyen özel besin kontrol laboratuvarları amacıyla yaptırım uygulanacak.
Share: