BENDE ordusu, köpeklerde artırılmış kök teknolojisini deniyor

“Mahiyet dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar marifetiyle üretilen; ses, kaynak, çizge ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen hareketli veya dolaylı fiziksel vizyon” anlamına gelen artırılmış töz teknolojisi, akıbet yıllarda bir nice ülkenin dikkatini çekiyor. BENDE ordusu, savaşma alanlarında görev fail köpekler üzere artırılmış nesep (AR) teknolojisinin kullanıldığı gözlükleri denemeye başladı. Command Sight ünlü tıpkısı müşareket eliyle geliştirilen gözlükler, patlayıcı nail olmak ve değişik mümkün tehlikeleri sınırlamak üzere eğitilen köpeklerin engin yönlendirilmesini sağlıyor. Halihazırda bu amaçla eğitilmiş köpekler el işaretleri ya bile lazer kalemleriyle yönlendiriliyor. Bu teknolojide ise köpekler, gözlüklerinin ekranına yansıtılan işaretleri izleme ediyor. Bu teknoloji sebebiyle köpeği yönlendiren güç, videoteyp bağlantısıyla köpeğin gördüklerini görebiliyor. Proje, BENDE Kargaşa Araştırma Laboratuvarı (ARL) marifetiyle yönetiliyor. Command Sight şirketinin kurucusu Dr. AJ Peper, daha araştırma aşamasındaki projede önceki sonuçların “begayet derecede imge donör” olduğunu söyledi. Command Sight’a bu teknolojinin kablosuz versiyonunu geliştirmesi amacıyla arttırma köken aktarılacağı bile gelen bilgiler ortada.
Share: