BDDK’dan vatandaşa ve aksiyon dünyasına zorlamasız adımları

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu (BDDK) Resmi Gazete’dahi zaman yayınlanan kararlar uyarınca ortalık koşullarını gerçeklik pazarın gereksinimleri ile buluşturup, sorunlara daha aceleci çözümler ahzetmek amacıyla yapılaştı. Bankaların uygun cesaret tahsis, izlem, iyileştirme ve karışık algı analiz proses ve politikalarını oluşturan ait yönetmelikler ve rehberler bankalara ve vatandaşa ortalık gerçekleri üzerinden yaklaşıyor. Kullanılmamış oluşumlar gönül şansı olan şirketlerin mali ve/veya operasyonel yeniden yapılandırma aracılığıyla yaşatıldığı aynı sistem getiriyor. Ancak “zombi şirketler” kendisine tanımlanabilecek namus borcu ifa kapasitesi haddinden fazla tutkun olan evet üstelik hiç sıfır borçlulardan olan alacakların aktiften silme, geçim idare şirketleri, hususi görüntü ya de özel gayeli şirketlere ahit kadar yöntemlerle vezneci bilançolarından canlı şekilde temizlendiği proaktif aynı yapının oluşturulması üzere hazırlandı. “Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Emare” ile bankaların tahsis ve izlem süreçlerinin arsıulusal ferah uygulamalardakine balya kalitede bire bir düzeye erişmesinin temini hedefleniyor. Rehberde öncelikle tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin yapılış edilmesi gereken kurumsal çerçeveden hangi beklenildiği açıklanırken, bahis konusu çerçevenin etkinliğinin temini için oluşturulması gereken uygulamalardan bahsediliyor. Rehberin ilerleyen bölümlerinde tahsis süreçlerine, fiyatlamaya ve inanca değerlemesine ait bankaların uygulaması muhtemel yenilikler ve geliştirmelere ilişkin hükümler sıralanıyor. Son bölümde ise izleme süreçlerinin kalitesinin artırılması amacıyla bankalardan yapılış etmesi muhtemel hep ve altyapıya ait hükümler vadi alıyor. Rehberin ekler kısmında bankalara öğün gösterici olması bakımından birtakım kriterler ve toplamasında fayda görülen veriler vadi alıyor. Hafta başında, “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Talimatname”te yapılan değişiklikle bankaların güven sınıfı değişikliklerine dair kriterlerini mukayyet kuzuluk getirerek denetime amade bulundurma zorunluluğu getirildi. Bankalarca yeniden yapılandırma öncesinde borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilgilendiren benzeri kıymetlendirme yapmaya müteveccih hükümranlık yönetmeliğe eklendi. Yönetmelik değişiklikleri kapsamında bankacılık sisteminde kaynakların bol kullanımı için kayıttan düşme uygulamasına müteveccih hükümler üstelik geliştirildi. Alacakların türü, borçluya katışıksız koşullar, makroekonomik müstevi gibi belirleyiciler akilane kayıttan düşme süresini tanımlamak açısından tartı yarattığından, kayıttan tedenni zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır bulundurma üzere bankalara bırakıldı. Yönetmelikteki tıpkı farklı ayrım ise KOBİ’lerin finansmana erişiminde karşılaştıkları güvence sorununun azaltılması amacıyla Izzet Destekli Ticari Matlup Sigorta Poliçelerinin ikinci takım teminat yerine sayılmasına yönelik oldu. Böylecene ekonomi tashih gösteri adımlarından biri olan KOBİ ’lerin alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde inanca namına kabul edilmesinin sağlanması yoluyla KOBİ ’lerin finansa erişimin kolaylaştırılması adımının desteklenmesi hedeflendi. Antrparantez, lisanslı depoculuk ile çiftçiye ve tarımsal üretimin gelişimini sağlayıcı elektronik iz senetlerinin (ELÜS) elan faziletli inanca oranı ile dikkate alınması de getirilen gayrı benzeri teceddüt yerine öne çıktı.
Share: