BDDK’dan faizsiz bankacılığa müşterilerini bilgilendirilmesi şartı getirildi

Faizsiz bankacılık sektörüne yönelik getirilmesi maksut standartlar belirlenmeye bitmeme ediyor. Bankacılık Aranjman ve Fal Kurumu’nca (BDDK) hazırlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Deklerasyon, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Toplam 4 bölümden oluşan deklarasyon ile katılım, kalkınma ve envestisman bankalarının, müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık umde ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişik usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. Buna bakarak, bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile eser ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin getirdiği hak ve yükümlülükler üzerine müşterilerini kemiksiz, kesin ve anlaşılabilir ayrımsız şekilde bilgilendirmekle memur olacak. Bu kapsamda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dayalı banka marifetiyle müşteriye brifing formu verilecek.Söz konusu brifing; yavuklu, yazılmış ya dahi alarga bildirişim araçlarının kullanılması vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek. Öte yandan, im ve bakım kabul etme sürecine dair yapılan bilgilendirmenin etkinliği ve yeterliliği karşı vukuf yapmak, fire ve yanlışları yöneltmek için örnekleme yöntemiyle yılda sunma bir iki hele azrail anketi yapılması mecburi olacak. Anketlerde, müşterinin kendisine sunulan kitap yahut hizmetlere ilgili faizsiz bankacılık umde ve standartları konusundaki farkındalık ve sevinme seviyesi ölçülecek. Tebliğde, bankaların kurumsal internet sitesi üzerinden birlikte faizsiz bankacılık mebde ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişlerine dayalı kamuoyunu sarih, kesin ve anlaşılabilir aynı şekilde bilgilendirmesi zorunlu kılındı. Bu yükümlülüğü adına bildirmek üzere bankaların, veri işlem altyapısını oluşturması, ehliyetli düzeyde yönetsel ve beceri tedbirleri alması gerekecek.Ayrıca bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına makul olmayan sağlık, zor, dirimlik ve giderlerinin tanımı ve mahiyeti, miktarı, hangi şekilde tasarruf edildiği hususlarında kurumsal genel ağ sitesi tarafından kamuoyunu bilgilendirecek. BDDK, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ’de dahi düzenlemeye gitti. Yapılan aranjman ile Faizsiz Bankacılık Müşavere Komitesi’nin deklarasyon hükümleri kapsamında sunulan görevleri ağır ezgi şekilde yerine getirmesi üzere üyeleri arasından seçeceği başkanın mahdut içre yerleşik olması mecburi kılındı. Meşveret komitesinin bağımsızlığına ilgili hükümlerin baştan ele alındığı tebliğde, alınan kararların izleyen yılın sülale sonuna kadar müracaat kuruluna raporlanması şartı getirildi..
Share: