BDDK’dan dijital bankalara müteveccih bakir düzenleme

Sayısal bankacılığın hayata geçmesi “bir dönüm noktası” adına tanımlanırken, uygulamalarına birlikte benzeri seri kaide getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), şubesiz ruh gösterecek sayısal bankalara müteveccih yıpranmamış düzenlemesi “Sayısal Bankaların Hayatiyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Karşı Talimatname”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Yönetmeliğe göre, dijital bankalar, mevduat ya da paydaşlık bankası olmalarına göre güven kuruluşlarının gerçekleştirebileceği eksiksiz faaliyetleri namına getirebilecek. Sayısal bankaların emniyet müşterileri, sadece mali tüketicilerden ve KOBİ’lerden oluşabilecek. Sayısal bankalar, genel müdürlük ile umumi müdürlüğe mecbur bakım birimleri dışında muhabirlik, acentelik, mümessillik kabil her hangi ad altında olursa olsun teşkilatlanmaya gidemeyecek, fiziksel bölüm açamayacak ve umumi müdürlüğe tutkun hizmet birimlerini amacı dışında fiziki şube gibi kullandıramayacak.Sayısal bankaların bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi mütemmim kredilerinin toplamı, ait müşterinin beyan edilen ve sayısal bankalarca teyit edilen mahiye ortalama kesin gelirinin 4 katını, müşterinin mahiye ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde ise 10 bin lirayı aşamayacak. Asamble bu hükümde tamlanan kerem ve tutarı değiştirmeye yetkili olacak. söz konusu bankaların, neşelilik izni alabilmesi için minimal 1 milyar teklik ödenmiş sermayeye eş olması gerekecek. Bu cirim, Kurul eliyle artırılabilecek. Muktezi asgari ödenmiş resülmal tutarını 2 bilyon 500 milyon liraya çıkaran dijital bankaların yapacakları referans konusunda Asamble, yeni durumda risklerini yönetebileceğine kanaat getirdiği dijital bankalar için hayatiyet kısıtlamalarının tamamen ya da uygun göreceği ayrımsız geçiş planı çerçevesinde kademeli yerine kaldırabilecek. Başvurunun Kurulca akıllıca görülerek ruh kısıtlarının tamamen kaldırılması sonrası dijital bankalar, sair itimat kuruluşlarının yapabileceği bütün bankacılık faaliyetlerini ilişkin mevzuat çerçevesinde yerine getirebilecek. Yönetmelik kapsamında servis modeli bankacılığa ilgili ahkâm dahi belirlendi. Buna bakarak, servis bankası sadece dar zarfında yerleşik arayüz sağlayıcılara ve yalnızca öz ruh izinleri çerçevesinde servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecek. Bankalar arayüz sağlayan olamayacak. BDDK yoluyla yapılan açıklamada, bankacılık sektöründe yıpranmamış bir inkılap başlatacak sayısal bankaların, yazıhane olmaksızın yalnız sayısal kanallar üzerinden bakım verebileceği belirtilerek, “Eskimemiş düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca sayısal kanallar üzerinden müşterilerine bakım verecek olan bu bankalar, BDDK’ya başvurarak lüzumlu izinleri almaları halinde gelecek yıldan itibaren sektörde ruh göstermeye başlayabilecek. Büro olmaksızın yalnız sayısal kanallar üzerinden hizmet verecek bu bankaların hayatımıza girmesi ve servis bankacılığı tarafından inovatif sayımsız aksiyon modeline imkan sağlaması, ülkemizin para sektörü ve fintek ekosisteminin gelişimi amacıyla muhteşem bire bir dönüm noktası.” ifadeleri kullanıldı..
Share: