BDDK, sonuç uygulamalarıyla artırım finansman sektörüne güveni sağladı

Faizsiz basamak ve anahtar edindirmeyle ait artırım finansman şirketlerinin denetim altına alınması üzere serencam 4 ayda makro icraat yapıldı. Bu kapsamda, 7 Mart 2021’birlikte Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Gâh Kanunlarda Uymazlık Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla artırım finansman şirketlerinin fon havuzundaki paraların amacı dışında kullanılamayacağı ve haczedilemeyeceği, şirketlerin, faizsiz esaslara bakarak canlılık göstereceği güvence altına alındı. Artırım finansman şirketlerinin minimal resülmal tutarı 100 milyon liralık kendisine belirlendi. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını izleme eden 14 dönüş ortamında rastgele gerekçe göstermeksizin rücu hakkına erbap olurken, bu kapsamda ortaklık bedeli karışma bilcümle tasarrufun gabi ödeneceği kanuncu olarak kayıt altına girdi. Mukteza izinleri almaksızın artırım finansman faaliyetlerinde kâin kişilerin, 2 yıldan 5 yıla büyüklüğünde cezaevi ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması de muhteşem ayrımsız bap olarak kanunda yerini aldı. Mavera yandan, kendisine devredilmiş dünyalık, servet hesabına güzeşte evrak, burhan veya özge malları, kendisinin ya bile başkasının zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başbuğ, üyeleri ve sair mensuplarının 6 yıldan 12 yıla kadar hapishane ve 5 bin güne büyüklüğünde adli nakdî ceza ile cezalandırılması, tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmin etmesi üstelik sektöre çekinmezlik tesisi noktasında mefret oldu. Geçen hafta Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların adalet ve menfaatlerinin korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi için 21 şirketin intibak başvurusunun reddi ve tasfiyesine karar verdi. BDDK, antrparantez uyma başvurusunda mevcut özge şirketlerden 6’sının uyma sürecinin bitmeme ettirilmesine, 8’inin ise azimkâr tasfiyeye yönlendirilmesine karar verdiğini duyurdu. Böylelikle 6 iştirak için uyum süreci devam ederken mecmu 29 ortaklık üzere arıtma süreci başladı. Edinilen bilgiye bakarak, artırım finansman sektöründe 400 bine yakın alıcı bulunuyor. Arıtma süreci başlayan firmaların, sektördeki müşterilerin yüzde 10’una sahip olduğu değerlendiriliyor. Arıtma süreci başlayan firmaların cümbüş süresi sayı farkı 1 yıl olurken, yasa sonrası BDDK yemeden içmeden 4 ayda teftiş ve gözetim ve yasalı süreçleri tamamlayarak arıtma kararlarını zar etti.
Share: