BDDK, müstevli dönemine ilişik bazı destekleri ilkgüz sonuna uzattı

Ekonomi dünyasındaki aktörlerin, itimat ve kart kullananların, bankalarla yaptığı işlemlerdeki aksamaların cezaya girmemesi amacıyla süre uzatımlarına devam edildi. Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Haziran’dahi süresi dolacak olan bazı destekleri 30 Eylül’e büyüklüğünde uzattı. BDDK, müstevli sebebiyle global piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin erdemli olduğu aynı dönemde, essah kesimi, banka müşterilerini ve bankaları esermek için bankalar yoluyla adına getirilmesi müstelzim kâh yükümlülüklerde eğreti nitelikli kâh düzenlemeler yapmıştı. İlgili bazen Asamble kararlarını ve talimatları tekrar değerlendiren BDDK, 30 Haziran’da sona ermesi müstelzim ara sıra düzenlemelerin aynı amaçlarla 30 Eylül’e büyüklüğünde uzatılmasının yerinde olacağına karar verdi. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik göre itimat riskine esas tutar hesaplamasında; akçasal varlıklar ile akçasal sıfır varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı mal birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ait özel kıymet tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden esbak akıbet 252 hareket gününe ilgilendiren Model Bankası döviz alış kurlarının olağan hesap ortalamasının kullanılabilmesi 3 ay uzatıldı. Kredilerin sıkıntılı matlup sınıflandırılması üzere öngörülen 90 dolaşma gecikme süresinin 180 çağ adına uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın ikinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler amacıyla ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen emniyet zararının hesaplanmasında kullandıkları özlük riziko modellerine göre ayırmalarına bitmeme edilecek. Finansal isticar ve faktoring sektörüyle ilgili 90 bölüm rötar süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen güven zararı ayıran şirketler amacıyla birlikte etkin olmak için, 180 gün ve mali kiralama şirketlerince 240 aktarılma yerine uygulanmasına ve 90 günce gecikmeye karşın “tasfiye olunacak alacaklar” namına aktarılmayan alacaklar amacıyla şirketlerce kendi risk modellerine göre değer ayrılmasına devam olunmasına karar verildi. Kredilerin ikinci grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 devir gecikme süresinin, bir numara grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye karşın birinci grupta sınıflandırılmaya bitmeme olunan krediler amacıyla ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen güven zararının hesaplanmasında kullandıkları özlük riziko modellerine bakarak ayrılması birlikte ilkgüz sonuna büyüklüğünde bitmeme edecek. Bankalarca/şirketlerce kullandırılan bitiren ve vasıta kredilerinin resülmal ve ürem ödemelerinin müşterilerin talebi konusunda 30 Eylül’e büyüklüğünde ertelenmesi halinde tecil süresinin, Bankaların Cesaret İşlemlerine İlişkin Talimatname’in 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Mali Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Için Yönetmelik’in11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen önel sınırlarında dikkate alınmamasına karar verildi. Bankaların deneyli borçlarını öteledikleri süre süresince kart hamillerinden minimal hacim da karışma görünmek için alacaklarını kâm etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine, minimum ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Vezneci Kartları ve Cesaret Kartları Üzerine Talimatname’in 22’nci maddesinin altıncı fıkrası layıkıyla nakit kullanımı yahut akçe kullanımı ile dünyalık ve bakım alımına kapatılmasının, anaç çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30 Eylül’e kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Share: