BDDK ’dan vezneci dışı finansal kuruluşlara birlikte alarga kamera iktisap imkanı

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklamaya bakarak, mali isticar, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin (vezneci dışı mali yapılış) alarga alıcı edinmelerine ilgilendiren asıllar ve esasları düzenlediği. Talimatname kapsamında banka dışı finansal kuruluşlara bile uzaktan almaç edinimi imkanı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kuruluşların bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan etiket tespiti yöntemlerine ilgilendiren asıllar ve esasların düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Talimatname’in azrail kimliğinin belirleme edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere müteveccih kendisine mesafeli olsun veya olmasın tıpkı enformatik veya elektronik enformasyon cihazı üzerinden bağlanmış şeklin adına geçecek şekilde ya üstelik mesafeli namına konvansiyon ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlediği ifade edildi.
Share: