BDDK beşinci mühim planı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Beşinci Mühim Planı, Bankacılık Kanunu ile BDDK’ye bırakılmış bulunan görevler ve sorumlulukların faal tıpkı şekilde gerçekleştirilmesine yönelik kritik nitelikteki adımların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için hazırlandı. Planda; düzenleme, teftiş ve uygulama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, mali piyasalarda atılganlık ve istikrarın sürdürülmesine ilişik politikalar uygulanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve mali işaret ve hizmetlerden yararlananlara müteveccih uygulamaların güçlendirilmesi ana amaçları altında 11 alt gaye ve 35 takip belirlendi. Kurumun gelecekteki faaliyetlerinin umumi ekonomik politika ve gayrı ilişik kurumların faaliyetleri ile insicamlı olması keşfetmek üzere, Mühim Tasrif ’dahi saha kayran kasıt, gaye ve stratejiler 2019- 2023 yıllarını kapsayan 11’inci Kalkınma Planı ve 2022-2024 yıllarını kapsayan Ilımlı Vadeli Program ’a (OVP) ahenkli şekilde oluşturuldu. BDDK Başkanı Mehmet Ulvi Akben’ın mesajı, Beşinci Mühim Traksiyon’ın methal kısmında saha aldı. Akben, tasrif döneminde bankalarda risk bazlı denetim süreçlerinin etkinliğinin geliştirildiğini, kamuoyuyla paylaşılan verilerin ebat ve sıklığının artırıldığını bildirdi. Tıpkısı tasrif döneminde sayısal bankacılığa geçişe müteveccih altyapıların oluşturulduğunu nâkil Akben, finansal sektördeki sistemik risklerin izlenmesi ve taharri edilmesine müteveccih zaruri düzenleme ve teftiş altyapı çalışmalarının yapıldığını tabir etti. Mehmet Ulu Akben, 2022-2024 dönemini havi Ciddi Tasrif’da, alelhusus dünyada ve Türkiye’de gerçekleşmekte olan sayısal dönüşüme paralel olarak dijital (şubesiz) bankacılığa ve servis modeli bankacılığına ilgilendiren mevzuat altyapısının oluşturulması, finansal inovasyonun heveslendirme edilmesi, mali kapsayıcılığın artırılması ve bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefler adına ortaya çıktığını belirtti. BDDK Başkanı Akben, Ciddi Tasrif’bile düz kayran gaye, misyon ve stratejilerin, eski stratejik traksiyon dönemlerinde olduğu kabil, ekonomideki ait özge kayırıcı yöntem metinleri ile ahenkli olacak şekilde belirlendiğini rapor etti. Bu çerçevede, Mühim Tasrif’birlikte yer kayran misyon ve hedeflerin (2019-2023) dönemini havi 11’inci Kalkınma Planı, (2022-2024) dönemini kapsayan Itidalli Vadeli Program, Tutum Reformları Gösteri Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ndaki meram ve stratejilerle koşut namına hazırlandığının altını çizen Akben, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni Ciddi Çekim döneminde, finansal kuruluşlara müteveccih bilginin etkili ve sakıncasız kullanımına müteveccih altyapıların geliştirilmesi, kamuoyuna açıklanan verilerin nitelik ve sıklığının artırılması, mali kuruluşların aranjman altyapısının güçlendirilmesi, denetimde risk odaklı bakış açısı, iştirak bankacılığı ve faizsiz mal sektörünün geliştirilmesi, sistemik kırılganlıkların analiz edilmesine ilgilendiren kapasitenin ve riziko yönetimi politikalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik amaç hedef ve stratejiler gündemimizde olmaya bitmeme edecektir.”
Share: