Bazen madenlerde heybet hakkı oranı yüzde 25 yükseltildi

Devletin maddi kaynaklarından birisi olan ve elde edilen madenlerden alınan hakkın oranında kâh madenlerde artışa gidildi. Beyaz Zehir kanunu kapsamında alüminyum, bakır, tutya, çıpa, krom ve mermi madenlerini amacıyla belirlenen oran hakkı oranlarının yüzdelik 25 artırıldığı duyuruldu. Konuya ilgili Reisicumhur Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dördüncü grup madenler beyninde kayran alan alüminyum, bakır, tutya, çipo, krom, kurşundan alınan ve “maden istihracı ile sağlanacak gelirden büyüklük payına sakıt ve ifa yükümlülüğü destur sahibine ilgilendiren olan hizip” olarak tanımlanan çap hakkının yüzdelik 25 artırımlı yerine uygulanmasına değişmeyen verildi.
Share: