Bazen ekincilik ürünlerinin gümrük vergi oranları yeniden düzenlendi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Reisicumhur Kararı, Resmi Gazete’birlikte yayınlandı. Kararla yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, badem, ceviz, muz, öz, çerezlik gün çiçeği ve saha fıstığı ithalatında muteber gümrük vergisi oranlarında uymazlık yapıldı. Rüşvet oranları rölatif ve kabala (titrem başına katma finansal yükümlülük) adına ikiye bölünürken toplamda alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden elan canlı aynı uygulamaya gidilmesi amaçlandı. Düzenlemeyle acun fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek tarım sektöründe adaletli ve rekabetçi bire bir bina oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda üreticinin korunması, piyasada haksız rakiplik ortamının oluşmasının engellenmesi ve devletin rüşvet kaybının önlenmesi öngörülüyor. Mavera yandan, İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazen Tarım ve İşlenmiş Ekincilik Ürünleri İthalatında Tanıtmalık Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Reisicumhur Kararı birlikte Resmi Gazete’üstelik yayınlandı. Bu kararla dahi İthalat Rejimi Kararında Farklılık Yapılmasına İlişkin Değişmeyen’ın ikili ticaret anlaşması imzalanan ülkelerle uyumlaştırılması amaçlandı. Tecim Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Asıllı Bazı Ekincilik Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Fark Yapılmasına Dayalı Tebliğ’i de Resmi Gazete’da yayınlandı. Tebliğle, Avrupa Birliği (KEZ) menşeli gâh ürünlerde açılan prospektüs kontenjanlarının dağıtım yöntemiyle referans ve yararlanma asıllar ve esasları belirlendi. Bakanlığın Gürcistan Asıllı Gâh Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Prospektüs Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Fark Yapılmasına Dayalı Tebliğ’i bile Resmi Gazete’üstelik yayınlanan düzenlemelerinden biri oldu. Tebliğle, Gürcistan kökenli kâh ürünlerde açılan prospektüs kontenjanlarının dağıtım yöntemiyle başvuru ve kullanım asıllar ve esasları düzenlendi. Konuya ilişkin parçalanmamış Reisicumhur kararları ile tebliğler 15 ahit bilahare yürürlüğe girecek. Farklı yandan, Resmi Gazete’bile yayımlanan bir sair İthalat Rejimi Kararında Fark Yapılmasına İlişkin Reisicumhur Kararı ile da gâh hususi tanımlı sanayi ürünlerinin gümrük vergisi oranları düzenlendi. Kararla, Türkiye’bile evcil üretimi sıfır girdi mahiyetindeki kabak yön ve ara mamullere meri gümrük vergileri, Avrupa Birliği ile senkronik kendisine düşürüldü. Kararla sanayicilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Değişmeyen, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Share: