Basma üreticileri fiyatların düşmesi üzere olmamış özellik desteği istedi

Ticaret Bakanlığı, bedel artışları nedeniyle bazı kimyasal gübrelerin ihracatını yakından izlem ika kararı alırken basılmış üreticileri, fiyatta düşüş amacıyla ithal tor maddelerin desteklenmiş edilmesini istedi. Vekâlet, aldığı değişmeyen doğrultusunda nebati üretimin inatçı etkilenmemesi ve sınırlı içi talebin karşılanması üzere bazen kimyevi gübrelerin ihracatını yakından takip edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, lazım tedbirlerin bir zamanlar alınabilmesi üzere bazı kimyevi gübreler üzere araç uygulaması getirildi. Aplikasyon doğrultusunda, tezek ihracatına ilişkin gümrük beyannameleri ait ihracatçı birlikleri umumi sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Umumi Müdürlüğü dolay onayının alınmasının peşi sıra kayda alınacak. Vekillik, aplikasyon usul ve esaslarını belirlemeye, muktezi bağışıklık ve istisnaları tanımlamaya, izin ve emir vermeye, özel ve mecburi durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan analiz yetkisine topluluk olacak. Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Takatli Gündüz, Ekincilik ve Orman ile Tecim Bakanlıklarının, basma fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatım etti. Türkiye’nin basılmış üzerine dışa bağımlı olduğunu belirten Güneş, kabak maddelerinin yüzdelik 90’ının ithal edildiğini, dolayısıyla sıkıntılı dışındaki eşit artışlarından sektörünün birlikte etkilendiğini söyledi. Ruz, dünya nişadır üretimindeki sıkıntıların matbua fiyatlarına yansıdığını belirterek, “Yaz aylarında titrem başına 440 dolar olan üre fiyatı, 830 dolara çıktı.” dedi. Matbu fiyatlarındaki artışın önlenmesi amacıyla yapılan icraat kapsamında ihracatın kayda bağlandığını bildiren Gün, şunları kaydetti: “Bu alınan kararın bittabi kim faydası olacaktır fakat dünyadaki karşılık artışları nedeniyle ehliyetli etkiyi göstereceğini düşünmüyorum. İç pazarda bile fiyatları budamak üzere icraat yapılıyor. Biz bile toplum örgütü kendisine bunlara destek veriyoruz. Bu konuda kabahatli aramaktan artış kuşkusuz hal bulunacağıyla ait çalışmalar yapılmalı. Gübre sektörü üzere finansal maliyetler azaltılabilir. Ensiz dışından gelecek kabak maddeler desteklenebilir. Bu kaba maddelerin henüz çakaralmaz getirilmesi sübvanse edilebilir. Bunları bakanlıklarla görüşüyoruz. Ayrımsız dizi film önlemlerin alınmasına devam edilecek. Çiftçimizin kıygın olmaması amacıyla umum birliğiyle icraat yapıyoruz.”