Bankacılık sektörünün emniyet hacmi arttı, takipteki alacaklar azaldı

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu (BDDK) aracılığıyla yayınlanan haftalık bültene bakarak, sektörün emniyet hacmi 1 Ekim haftası bakımından 14 milyar 974 milyon lira artarak 4 trilyon 23 milyar 695 milyon liraya çıktı. BDDK haftalık verilerine bakarak, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Ekim haftası bakımından 667 milyon liralık azalarak 148 milyar 579 milyon liraya indi. söz konusu takipteki alacakların 115 bilyon 684 milyon lirasına hususi bedel ayrıldı. Tıpkı dönemde bankacılık sisteminin kanuncu temiz kaynakları 45 milyon lira azalarak 822 milyar 808 milyon teklik oldu. Mütemmim kredileri tutarı, 1 Teşrinievvel ile biten haftada esbak haftaya göre 2 milyar 276 milyon liralık artarak 735 bilyon 749 milyon liraya yükseldi. söz konusu kredilerin 283 bilyon 108 milyon lirası bölük, 14 bilyon 330 milyon lirası pusat ve 438 bilyon 311 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 556 milyon teklik terfian 607 bilyon 215 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel güven kartı alacakları bile yüzde 1,5 artarak 187 milyar 850 milyon liraya yükseldi. Bireysel itimat kartı alacaklarının 76 milyar 610 milyon lirası taksitli, 111 bilyon 240 milyon lirası taksitsiz oldu.