Bankacılık sektörü yüreklilik hacmi azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene bakarak, sektörün kredi hacmi 21 Ocak itibarıyla 21 bilyon 921 milyon teklik azalarak, 4 trilyon 960 milyar 253 milyon liradan 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liraya geriledi. Bankacılık sektöründeki hep yatırım de (bankalararası dahil) geçen hafta 26 bilyon 72 milyon liralık düştü. bahis konusu haftada yüzdelik 0,5 azalan bankacılık sektörü mecmu mevduatı, 5 trilyon 414 bilyon 934 milyon teklik oldu. Verilere göre, mütemmim kredileri tutarı, 21 Ev itibarıyla 3 milyar 508 milyon liralık azalarak 774 bilyon 335 milyon liraya geriledi. söz konusu kredilerin 300 bilyon 63 milyon lirası hane, 12 bilyon 774 milyon lirası kayıt ve 461 bilyon 499 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu. bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 bilyon 292 milyon liralık azalarak 699 milyar 317 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel emniyet kartı alacakları ise yüzde 1,8 gerileyerek 205 milyar 865 milyon lira oldu. Bireysel yüreklilik kartı alacaklarının 86 bilyon 82 milyon lirası taksitli, 119 milyar 784 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Ocak bakımından aynı esbak haftaya göre 59 milyon liralık azalarak 160 milyar 485 milyon liraya indi. söz konusu takipteki alacakların 126 bilyon 963 milyon lirasına özel fiyat ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasalı katışıksız kaynakları 17 bilyon 107 milyon liralık artarak 952 milyar 691 milyon teklik oldu.
Share: