Bankacılık sektörü itimat hacmi artıyor

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu (BDDK) yoluyla yayımlanan haftalık bültene göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, güzeşte hafta 63 bilyon 249 milyon lira artarak 5 trilyon 461 bilyon 657 milyon liraya imdi. 25 Mart bakımından toplam emniyet hacmi 5 trilyon 398 milyar 408 milyon liradan 5 trilyon 461 milyar 657 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam tevdiat bile (bankalararası dahil), sabık hafta 53 milyar 658 milyon lira arttı. söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü mecmu mevduatı, 6 trilyon 40 bilyon 341 milyon lira oldu. Verilere göre, mütemmim kredileri tutarı, 25 Mart bakımından 5 milyar 278 milyon liralık artışla 797 bilyon 151 milyon liraya artık. bahis konusu kredilerin 309 milyar 556 milyon lirası hane, 14 bilyon 89 milyon lirası pusat ve 473 milyar 506 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 425 milyon liralık artarak 739 bilyon 811 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel emniyet kartı alacakları dahi yüzde 2,6 artarak 224 milyar 105 milyon teklik oldu. Ferdî kredi kartı alacaklarının 89 milyar 765 milyon lirası taksitli, 134 milyar 341 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine bakarak, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Mart bakımından bire bir önceki haftaya bakarak 417 milyon liralık artarak 164 bilyon 313 milyon liraya yükseldi. bahis konusu takipteki alacakların 130 bilyon 684 milyon lirasına hususi bedel ayrıldı. Tıpkı dönemde bankacılık sisteminin kanuncu temiz kaynakları 35 bilyon 593 milyon teklik artarak 1 trilyon 57 bilyon 549 milyon liralık oldu.
Share: