Bankacılık sektörü güven hacmi arttı

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK) marifetiyle, yüreklilik hareketlerine ait haftalık yıllık yayınlandı. Yayınlanan haftalık bültende, sektörün emniyet hacminin 15 Ilk Teşrin haftası bakımından 61 bilyon 100 milyon liralık çoğalma yaşandığı görüldü. bahis konusu dönemde toplanmış emniyet hacmi 4 trilyon 28 bilyon 876 milyon liradan 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki mecmu tevdiat bankalararası dahil, 15 Ekim haftası bakımından 116 bilyon 391 milyon liralık artış kaydetti. bahis konusu haftada yüzdelik 2,8 yükselen bankacılık sektörü toplanmış mevduatı, 4 trilyon 246 milyar 214 milyon liralık oldu. Mütemmim kredileri tutarı, 15 Teşrinievvel ile biten haftada önceki haftaya göre 117 milyon teklik azalarak 737 milyar 318 milyon liraya geriledi. bahis konusu kredilerin 284 milyar 409 milyon lirası hane, 14 bilyon 212 milyon lirası araç ve 438 milyar 696 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu. bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 327 milyon lira terfian 612 milyar 681 milyon liraya daha çok. Bankaların ferdî kredi kartı alacakları de yüzdelik 0,4 azalarak 184 bilyon 598 milyon liraya geriledi. Bireysel cesaret kartı alacaklarının 76 milyar 664 milyon lirası taksitli, 107 bilyon 934 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ekim haftası itibarıyla 1 bilyon 31 milyon liralık artarak 150 bilyon 311 milyon liraya yükseldi. söz konusu takipteki alacakların 116 bilyon 696 milyon lirasına özel denk ayrıldı. Tıpkı dönemde bankacılık sisteminin yasalı münezzeh kaynakları 172 milyon liralık artarak 822 bilyon 997 milyon teklik oldu.