Bankacılık sektörü güven hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu (BDDK) marifetiyle yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün itimat hacmi 28 Ekim itibarıyla 13 bilyon 726 milyon lira arttı. Sonunda toplam kredi hacmi 4 trilyon 171 milyar 982 milyon liraya imdi. Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil hep tevdiat, güzeşte hafta 22 bilyon 101 milyon lira azaldı. bahis konusu haftada yüzde 0,5 gerileyen bankacılık sektörü bütün mevduatı, 4 trilyon 333 milyar 15 milyon liralık oldu. Verilere bakarak, mütemmim kredileri tutarı, 28 Ekim bakımından 2 milyar 647 milyon liralık artarak 743 bilyon 133 milyon liraya yükseldi. bahis konusu kredilerin 285 milyar 506 milyon lirası ev, 14 bilyon 178 milyon lirası pusat ve 443 milyar 450 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 360 milyon liralık azalarak 621 milyar 415 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel emniyet kartı alacakları ise yüzde 2 artarak 188 bilyon 877 milyon liraya artık. Bireysel cesaret kartı alacaklarının 77 bilyon 389 milyon lirası taksitli, 111 bilyon 489 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Ekim bakımından bir geçmiş haftaya göre 990,5 milyon lira artarak 152 bilyon 74 milyon liraya yükseldi. bahis konusu takipteki alacakların 117 bilyon 85 milyon lirasına özel bedel ayrıldı. Tıpkı dönemde bankacılık sisteminin kanuni arı kaynakları 370 milyon lira azalarak 840 bilyon 428 milyon lira oldu. Buna bakarak, bankacılık sektöründeki toplam yatırım (bankalar arası karışma) 28 Ekim ile biten haftada 35 bilyon 697 milyon 153 bin liralık artarak 4 trilyon 442 bilyon 132 milyon 845 bin liraya artık. Tıpkısı dönemde bankalardaki TL cinsi tevdiat yüzde 0,26 azalışla 1 trilyon 892 milyar 943 milyon 913 bin teklik, ecnebi mal (YP) cinsinden mevduat yüzdelik 1,31 artışla 2 trilyon 388 milyar 863 milyon 56 bin lira oldu. Bankalarda bulunan bütün YP mevduatı, sabık hafta 260 bilyon 322 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 874 milyon doları güçlükle içre beledi kişilerin hesaplarında toplandı. Sıkı içi yerleşiklerin hep YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ilk Teşrin bakımından 1 milyar 429 milyon dolarlık azalış görüldü. Bankacılık sektörünün TCMB dahil bütün yüreklilik hacmi de 28 Ilk Teşrin ile biten haftada, 14 milyar 642 milyon 587 bin liralık artarak 4 trilyon 39 milyar 441 milyon 515 bin liraya yükseldi. Mecmu cesaret hacmi, geçen yılın benzeri dönemine bakarak yüzdelik 14,36 artış kaydetti.