Bankacılık sektörü emniyet hacmi arttı

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK) vasıtasıyla haftalık bülten yayınlandı. bahis konusu dönemde hep güven hacmi 3 trilyon 845 bilyon 521 milyon liradan 3 trilyon 884 bilyon 110 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplanmış mevduat (bankalararası karışma), geçen hafta 55 bilyon 88 milyon liralık arttı. bahis konusu haftada yüzdelik 1,4 yükselen bankacılık sektörü bütün mevduatı, 3 trilyon 871 bilyon 72 milyon liralık oldu. Verilere bakarak mütemmim kredileri tutarı, 18 Haziran itibarıyla 247 milyon teklik azalarak 700 bilyon 289 milyon liraya geriledi. söz konusu kredilerin 276 milyar 512 milyon lirası hane, 14 bilyon 548 milyon lirası taşıt ve 409 bilyon 229 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 4 bilyon 394 milyon liralık artarak 605 bilyon 959 milyon teklik oldu. Bankaların bireysel emniyet kartı alacakları ise yüzdelik 0,3 azalarak 159 bilyon 274 milyon lira oldu. Ferdî kredi kartı alacaklarının 63 milyar 914 milyon lirası taksitli, 95 bilyon 360 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Haziran bakımından benzeri eski haftaya göre 469 milyon teklik artarak 148 bilyon 757 milyon liraya yükseldi. bahis konusu takipteki alacakların 114 bilyon 205 milyon lirasına hususi karşılık ayrıldı. Bire Bir dönemde bankacılık sisteminin yasal günahsız kaynakları 2 milyar 191 milyon lira artarak 798 milyar 70 milyon liralık oldu.
Share: