Bankacılık sektörü emniyet hacmi 5 trilyon lirayı geçti

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene bakarak, sektörün güven hacmi 4 Şubat bakımından 28 bilyon 424 milyon lira arttı. Toplam güven hacmi 5 trilyon 653 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki bankalararası karışma hep tevdiat de güzeşte hafta 17 bilyon 572 milyon teklik azaldı. söz konusu haftada yüzde 0,3 gerileyici bankacılık sektörü toplanmış mevduatı, 5 trilyon 411 bilyon 633 milyon teklik oldu. Verilere bakarak, bitiren kredileri tutarı, 4 Gücük Ay itibarıyla 85 milyon teklik azalarak 776 milyar 567 milyon liraya düştü. bahis konusu kredilerin 301 milyar 415 milyon lirası hane, 12 bilyon 626 milyon lirası kayıt ve 462 milyar 526 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 800 milyon teklik terfian 703 milyar 874 milyon liraya artık. Bankaların ferdî cesaret kartı alacakları birlikte yüzde 0,9 artarak 212 milyar 520 milyon liralık oldu. Ferdî itimat kartı alacaklarının 87 bilyon 629 milyon lirası taksitli, 124 bilyon 891 milyon lirası taksitsiz oldu.
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Gücük Ay itibarıyla bire bir esbak haftaya bakarak 361 milyon lira artarak 161 milyar 311 milyon liraya yükseldi. söz konusu takipteki alacakların 127 milyar 689 milyon lirasına hususi karşılık ayrıldı. Benzeri dönemde bankacılık sisteminin yasal münezzeh kaynakları 3 bilyon 859 milyon lira artarak 969 bilyon 650 milyon lira oldu.
Share: