Bankacılık sektörü emniyet hacmi 5 trilyon 73 bilyon liraya artık

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu (BDDK) vasıtasıyla yayınlanan haftalık bültene bakarak, sektörün güven hacmi 18 Şubat bakımından 50 bilyon 779 milyon teklik artarak pozitif yönde evolüsyon gösterdi. bahis konusu dönemde toplam cesaret hacmi 5 trilyon 22 milyar 413 milyon liradan 5 trilyon 73 bilyon 192 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil mecmu mevduat birlikte geçen hafta 35 milyar 766 milyon liralık arttı. Yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 514 milyar 229 milyon lira oldu. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Küçük Ay itibarıyla 925 milyon lira azalarak 777 milyar 614 milyon liraya geriledi. bahis konusu kredilerin 302 milyar 749 milyon lirası konut, 12 bilyon 459 milyon lirası pusat ve 462 bilyon 406 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 714 milyon lira artarak 705 milyar 497 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel emniyet kartı alacakları üstelik yüzde 0,9 azalarak 213 milyar 196 milyon liraya ulaştı. Bireysel güven kartı alacaklarının 88 bilyon 242 milyon lirası taksitli, 124 bilyon 954 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Şubat itibarıyla bir esbak haftaya göre 755 milyon teklik artarak 161 bilyon 842 milyon liraya yükseldi. söz konusu takipteki alacakların 128 bilyon 543 milyon lirasına hususi eşit ayrıldı. Tıpkı dönemde bankacılık sisteminin yasalı katışıksız kaynakları 8 bilyon 908 milyon liralık artışla 980 bilyon 999 milyon liraya bundan sonra.
Share: