Bankacılık sektörü emniyet 3 trilyon 961 bilyon liralık oldu

Bankacılık Aranjman ve Fal Kurumu (BDDK) vasıtasıyla yayınlanan haftalık bültene bakarak, sektörün cesaret hacmi 17 Eylül haftası itibarıyla 27 milyar 36 milyon teklik artarak 3 trilyon 961 milyar 19 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki mecmu yatırım (bankalararası dahil), 17 Eylül haftası bakımından 72 bilyon 239 milyon liralık artma kaydetti. bahis konusu haftada yüzde 1,8 yükselen bankacılık sektörü mecmu mevduatı, 4 trilyon 46 milyar 57 milyon liralık oldu. Mütemmim kredileri tutarı, 17 Ilkgüz ile biten haftada esbak haftaya bakarak 289 milyon liralık azalarak 730 milyar 11 milyon liraya geriledi. bahis konusu kredilerin 281 bilyon 620 milyon lirası hane, 14 milyar 363 milyon lirası kayıt ve 434 bilyon 28 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 723 milyon liralık yükselerek 603 bilyon 327 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel yüreklilik kartı alacakları birlikte yüzde 1,2 azalarak 181 bilyon 417 milyon liraya düştü. Ferdî cesaret kartı alacaklarının 75 milyar 445 milyon lirası taksitli, 105 milyar 972 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Ilkgüz haftası itibarıyla 390 milyon liralık azalarak 149 bilyon 423 milyon liraya geriledi. söz konusu takipteki alacakların 116 bilyon 594 milyon lirasına hususi eşit ayrıldı. Bir dönemde bankacılık sisteminin yasal münezzeh kaynakları, 1 bilyon 757 milyon lira artarak 814 bilyon 833 milyon teklik oldu.