Bankacılık sektörü cesaret hacmi geçen hafta 4.2 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu (BDDK) eliyle yayınlanan haftalık bültene bakarak, sektörün güven hacmi 12 Teşrinisani itibarıyla 48 bilyon 472 milyon liralık arttı. söz konusu dönemde toplam cesaret hacmi 4 trilyon 200 bilyon 981 milyon liradan 4 trilyon 249 bilyon 453 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki mecmu yatırım (bankalararası dahil), güzeşte hafta 120 milyar 428 milyon teklik arttı. söz konusu haftada yüzdelik 2,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 495 milyar 59 milyon liralık oldu. Verilere göre, bitiren kredileri tutarı, 12 Kasım bakımından 5 bilyon 435 milyon liralık artarak 750 milyar 784 milyon liraya yükseldi. söz konusu kredilerin 288 bilyon 297 milyon lirası ev, 14 milyar 52 milyon lirası kayıt ve 448 bilyon 435 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 bilyon 244 milyon teklik artarak 631 milyar 274 milyon liraya daha çok. Bankaların ferdî emniyet kartı alacakları ise yüzdelik 1,74 artarak 192 milyar 246 milyon lira oldu. Ferdî güven kartı alacaklarının 78 bilyon 504 milyon lirası taksitli, 113 milyar 742 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Son Teşrin bakımından bir önceki haftaya bakarak 127 milyon liralık artarak 153 bilyon 474 milyon liraya yükseldi. bahis konusu takipteki alacakların 119 bilyon 113 milyon lirasına özel eşit ayrıldı. Benzeri dönemde bankacılık sisteminin kanuncu münezzeh kaynakları 113 milyon lira artarak 840 milyar 358 milyon liralık oldu.
Share: