Bankacılık sektörü cesaret hacmi arttı

Bankacılık Aranjman ve Fal Kurumu (BDDK) aracılığıyla yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün itimat hacmi 28 Ev itibarıyla 33 milyar 897 milyon lira arttı. söz konusu dönemde hep itimat hacmi 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liradan 4 trilyon 972 milyar 229 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplanmış tevdiat birlikte (bankalararası karışma) sabık hafta 14 bilyon 270 milyon liraya imdi. bahis konusu haftada yüzde 0,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 429 milyar 204 milyon lira oldu. Verilere bakarak, tüketici kredileri tutarı, 28 Eş bakımından 2 milyar 318 milyon liralık artarak 776 milyar 652 milyon liraya yükseldi. bahis konusu kredilerin 300 bilyon 740 milyon lirası ev, 12 bilyon 713 milyon lirası anahtar ve 463 bilyon 199 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu. söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 bilyon 701 milyon liralık terfian 700 bilyon 75 milyon liraya daha çok. Bankaların bireysel emniyet kartı alacakları de yüzde 2,3 artarak 210 bilyon 681 milyon lira oldu. Ferdî yüreklilik kartı alacaklarının 85 milyar 944 milyon lirası taksitli, 124 milyar 737 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Aile itibarıyla ayrımsız esbak haftaya göre 465 milyon liralık artarak 160 milyar 950 milyon liraya yükseldi. söz konusu takipteki alacakların 127 milyar 831 milyon lirasına hususi bedel ayrıldı. Benzeri dönemde bankacılık sisteminin yasalı salt kaynakları 13 milyar 100 milyon teklik artarak 965 milyar 791 milyon lira oldu.
Share: