Bankacılık sektörü, 2021’de bildirme yüksek kârları gördü

Türk Lirası mavduatı arttırmaya müteveccih bakir ürünler ışığında gelinen aşamada bankacılık sektöründe gelişmeler yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, geçen sene 92 bilyon 83 milyon lira açık dönüş kârına ulaştı. Sektörün 2020 yılındaki kârı 58 milyar 503 milyon liralık seviyesindeydi. 2020 yılı ile karşılaştırıldığında kârdaki artma yüzdelik 57,4’e belen etti. Sonunda kamu zamanların yer faziletli almanak kârını elde eden bankacılık sektörü, aylık bazda sabık yılın evvel iki ayında koronavirüs salgının süre gelen etkisiyle bir eski yılın ayrımsız dönemine göre kârında düşüş yaşandı. Geçen yılın sonuç çeyreğinde 35,1 bilyon liralık fayda elde eden bankacılık sektörü tamam zamanların sunma yüksek çeyreklik kârına ulaştı. Güzeşte yılın meyan ayındaki 16,8 milyar teklik fayda bile tarihin arz faziletli mahiye kârı namına kayıtlara geçti. BDDK verilerine bakarak 2020 yılında yüzdelik 11,4 olan sektörün sayı farkı arı töz kârlılığı, 2021 yılında yüzde 15,3 seviyesine yükseldi.
Bankaların güzeşte yıl elde ettiği bütün ürem geliri 2020’ye bakarak yüzde 51,5 arttı. Geçen yıl sonu bakımından 641,5 bilyon teklik olan bankaların mecmu getiri geliri, 2020 yılında 423,5 bilyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 443,1 bilyon teklik faiz geliri sağladı. bahis konusu gelirin 96,9 bilyon lirası tüketici kredilerinden, 21,7 milyar lirası emniyet kartlarından, 46,6 bilyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 277,9 bilyon lirası özge kredilerden alınan faizlerden oluştu. Sektörün toplam ürem gideri, 12 ayda 2020’ye bakarak yüzde 80,2 artarak tahminî 376 milyar liraya ulaştı. 2020 yılında bankaların repo gideri toplamı 208,7 milyar liralık düzeyinde gerçekleşmişti. Geçen sene bankaların mevduata ödediği nema, yüzdelik 89,7 yükselişle 233,4 milyar liraya artık. Mecmu ürem giderlerinin yüzde 62,1’i mevduata ve yüzdelik 8,5’i bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların kesin ürem geliri, sabık yılın açıklık sonu bakımından 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzdelik 23,6 artarak 265,6 milyar lira oldu.
Share: