Bakir tutum paketinin detayları

Hazne ve Maliye Bakanı Nureddin Bitkisel, Türkiye Tutum Modeli Kullanılmamış Adımlar ve Pahalılık Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Bitkisel burada piyasaların merakla beklediği 3 paketlik bakir iktisadi adımları açıkladı. 60 bilyon TL’lik kefalet hacmi oluşturulduğunu belirten Bitkisel, “Bu iptila etmeyin bitince başlayacak paketlerin geçmiş adımı. Yeter ki üretin, yeter ki envestisman yapın, yeter kim ilişik ayar sağlayacak adımları atın” dedi. Bitkisel’nin açıkladığı bindi paketinin dağılımı ise şu şekilde: “Envestisman bindi paketi (25 bilyon TL), ihracat destek paketi (25 milyar TL) ve pres harcamaları bindi paketi (10 bilyon TL)koyulmak amacıyla 3 paketi devreye alıyoruz. Gaye sektörlerimizi belirledik. Envestisman bindi paketimiz 25 bilyon TL’lik bir paket. Yatırım kredileri için azami 24 kamer ödemesiz dolaşma, azami 96 kamer vade. KOBİ ve KOBİ dışı, mutedil – yüksek ve faziletkâr teknoloji üreten bölüm firmalarına 1.25 ikmal kefalet limiti sağlıyoruz. Yeni tutum paketinin detayları Yatırıma vabeste işletme kredileri amacıyla maksimal 6 kamer ödemesiz zaman, azami 30 ay önel.Özel bankalarımız lütfen aceleci aynı şekilde bu işin kolaylaştırıcı adımlarını atın. Bu işin takipçisi olacağız cimri takipçisi olacağız. İhracat destek paketimiz, yeniden 6 kamer ödemesiz ahit maksimum 18 ay mehil, ihracatçı sıfır amma ihracat potansiyeli olan parçalanmamış KOBİ’ler bu imkandan faydalanacaklar. Kar payında sabit olarak TL müracaat + yüzdelik 1 yerine uygulanacaktır.
İşletme harcamaları bindi paketimiz 10 milyar liralık olacak. Gene 6 ay ödemesiz aktarılma azami 24 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım uygulanacak. 2 sene evvel dağıttığımız KGF kredilerini az buçuk tüketime harcadık. Envestisman önceliğimiz benzeri tarafa gitti, istihsal önceliğimiz aynı tarafa gitti. Farklı şekilde kullanma bile maalesef yaşandı. Buna cevaz vermeyeceğiz. Üreticinin, imalatçının, ihracatçının, taze girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Eli Sıkı takipçi olacağız.Parayı ver sen obstrüksiyon bulunmayan çıktı. İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı yararlanma şartı bulunmaktadır. Akça kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlıdır, refinansman için kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Kasıt dışı kullanma, gerçeğe aykırı beyanlar üzere özel müeyyide hükümlerimiz dahi hür surette uygulanacaktır.” Icra Vekili Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle: “Envestisman, üretim, istihdam ve dış satım gelmek üzere 4 sac ayağı konusunda inşaa ettiğimiz Türkiye iktisat modelinin bakir adımlarını sizinle paylaşacağım. Cıvıl Cıvıl üretim, hayatiyetli kalkınma, cıvıl cıvıl ihracat ve yegâne misyon balans. Bu benzeri yastıkaltı birikimleri mali sisteme kazandıracak. Domestik tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak. Bugüne büyüklüğünde yastık şeş birikimlerin sisteme kazandırılması çalışmaları henüz geçmiş bütüncül ayrımsız hep olmadan kullanıldı ve yeterince misil alınamadı.
Bu tasarrufların sisteme kazandırılması hem vatandaşa kullanılmamış kazanç kapısı açacak hem birlikte ülkemizin büyümesine destek verecektir. Biriktirdikleri altınları niteliksiz ve inanılır şekilde mali sisteme konfirmasyon edecekler.Katılım bankaları ve kamu yatırım bankaları bu işleyişteki arz muhteşem kurumlar olacak. alım satım, 1 Mart 2022’den itibaren çeyrek hesap, 15 Mart 2022’den itibaren çeyrek ortaklık hesabı çeyrek altın ve zer dönüşümlü TL iltihak hesabı hayata geçirilecek. Fiziksel bezek kızıl çekimi banka tarafından yeni istihsal bezek altını şeklinde verilecek. Amme bankalarımız bu işin birlikte öncülüğünü yapacaklar. Bankalarımız imdi değme ilde en bir iki ayrımsız şubesiyle cevahircilik faaliyetini birlikte götürecek hale dönüştürülecek. artık Türkiye büyüyecek, cari açıkça dengeye gelecek. daha çok abra, çıktı istihsal, Türkiye’nin büyümesinin konuşulduğu döneme girdik. Bunu ulaşmak için paketimiz aynı eski paketlerde olduğu kabil, KGF uygulaması çok yavaş yardım sağladı. 2 sene önceki başlayan salgın döneminde elimiz ayağımız oldu, hareket dünyamız maksimum şekilde faydalandı. Hassaten anca faydalandı ki abes ihtiyaçlarını birlikte buradan giderdi.
.
Share: