BAE ile tarıma dayalı işbirlikleri planlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyareti kapsamında iki mevki arasında imzalanan Zirai İşbirliği Üstüne Uzlaşma Zaptı, ülkelerin sürdürülebilir azık arzının sağlanması adına çalışmaların hayata geçirebilmesi bakımından ehemmiyet taşıyor. BAE ile imzalanan toplanmış 13 sözleşmeden birisi olan Zirai İşbirliği Konusunda Uyuşma Zaptı’nı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile BAE İklim Değişikliği ve Yer Bakanı Mariam Almheiri imzalamıştı. Türkiye ile BAE beyninde ekincilik alanında imzalanan anlaşmada, gıda güvenliği, üretimi ve ticareti, tarıma dayalı his tevhit endüstri bölgelerinin (OSB) geliştirilmesine yönelik başlıklar öne imdi. Anlaşmanın hedeflerine ulaşması üzere ortak bir tarım icra komitesi oluşturulması planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre  anlaşma; tarım, rustik kalkınma ve gündeş ekincilik sistemlerinin uygulanması konularında iki ülke beyninde gelişim birliğinin beraberinde vukuf ve sınama paylaşımını birlikte içeriyor. İki ülkenin kırsal kalkınmaya yönelik birbirine verdiği desteğin birlikte işareti olan konvansiyon, zirai uğraş ve bitki himaye, organik tarım, uygulayım bilimi hepten zirai üretim, besin güvenilirliği, azık üretimi ve gıda ürünlerinin ticareti, hayvancılık, hayvan sağlığı ve efsanevi sevkiyatları, besin güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar, iki ülkenin özel sektörleri arasında ortak teşebbüslerin isteklendirme edilmesi ve tarıma dair önsezi OSB’lere ilişik projelerin geliştirilmesi konularını kapsıyor. Kuma tıpkı ekincilik yürütme komitesinin kurulmasına üstelik saha sunulan söz konusu uyuşma zaptı çerçevesinde belirlenen hedeflerin encümen eliyle strateji edilmesi bekleniyor.
Share: