Azerbaycan Milli Güvence Akçesi Merkezi, MKK’ya organ oldu

Merkezi Anahtar Kuruluşu (MKK) açıklamasında görüşlerine düz sunulan MKK Genel Müdürü ve Umumi Heyet Üyesi Ekrem Arıkan, “Cömert mevki Azerbaycan Milli Güvence Akçesi Merkezi (MDM), MKK üyeliğini tamamladı. Azerbaycan Milli Depozit Merkezi’nin müşterilerinin Türkiye’üstelik Celal İç Istikraz Senetleri (DİBS) işlemi yapmaları çok henüz yalınç kuzuluk gelmiştir.” ifadelerini kullandı. 2020 yılı temmuz ayında ilettiği resmi başvurusu ile kuruluşlarının geçmiş yabancı merkezi hıfız kuruluşu (YMSK) üyesi olan Euroclear’ın, ecnebi müşterileri için omnibus hesap üzerinden saklama hizmeti vermeye başladığını aktaran Arıkan, şunları kaydetti: “Euroclear’ın ardından, Azerbaycan merkezi hıfız kuruluşu MDM dahi MKK üyelik sürecini tamamlayarak kuruluşumuzun ikinci YMSK üyesi olmuştur. Bu aksiyon birliğiyle Azeri envestisman kuruluşlarına ve Azeri yatırımcılara omnibus adisyon üzerinden Türk Lirası, ESIR doları, euro ve zer cinsi DİBS işlemlerini gerçekleştirme ve uluslararası piyasalarda garanti kabul edilme imkanı sunulurken, iki devlet sermaye piyasalarının geliştirilmesi çerçevesinde bile eskimemiş bir girişim atılmıştır.Bugün gelinen noktada ise MDM ile kurulan üyelik ilişkisi ve doğrudan bağlantı ile DİBS piyasalarımız Azeri yatırımcıların de aracısız erişimine elan ergonomik hale getirilmiş, omnibus adisyon üzerinden Türkiye’dahi elan de cılız iş yapabilmeleri sağlanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu. Bu gelişim birliğinin avantajları olduğunu tamlayan Arıkan, şu ifadeleri kullandı: “MKK sistemlerinde sağlanan bu çatı yardımıyla, yabancı yatırımcılar Türkiye’deki envestisman kuruluşlarında veya hıfız bankalarında yatırım hesapları bulunmasa bile YMSK’ların MKK’da açtıkları omnibus hesapları üzerinden Türk Lirası, dolar, euro ve zer cinsi DİBS’lerle kira sertifikalarını alıp satabilir duruma gelmişlerdir. amma velakin hele Euroclear eliyle sağlanan saklama hizmeti ile ülkemizde ihraç edilen DİBS’lerin arsıulusal piyasalarda teminat akseptans edilme kabiliyeti de artırıldı. MKK, YMSK’lar ile kurduğu direkt bağlantılar ile elan ülkemize yatırım yapmamış ecnebi yatırımcıların birlikte istikraz araçları piyasalarımıza çekilebilmesini amaçlıyor.Bu meram doğrultusunda MKK, yerli ve milli teknoloji ihracı kapsamında yabancı finansal altyapı kuruluşları ve eş değer kurumları ile yürüttüğü çalışmaları sürdürürken, YMSK’lar ile direkt angajman ve üyelik ilişkisi kurma üzere yürüttüğü düet ilişkilerini 2022 yılında de sürdürecektir.”.
Share: