Ayrımsız darülfünun elan kararını verdi! Derslerin sunu aşkın yüzdelik 40’ı alarga yürütülecek

2021-2022 eğitim talim yılında ne üniversitelerin karşı karşıya eğitime geçeceği öğrenciler tarafından zaaf ediliyor. Kullanılmamış dönemin başlamasına kısa müddet kala üniversiteler, yegâne tek kararlarını duyuruyor. Konuyla ilişkin aynı izah bile Marmara Üniversitesi’nden geldi. Marmara Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada karşı karşıya eğitime ilgilendiren bilgiler verdi. Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Canan öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 terbiye-talim yılı, 4 Teşrinievvel 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin yeryüzü aşkın yüzde 40’ı açıktan öğretim tarafından yürütülecektir. Başka dersler yüz yüze yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan akademik takvim, yetişek-öğretim sürecinin işleyişine ilgilendiren teferruatlı vukuf ve kararların; fakülte-akademi-enstitü internet sayfaları, web sitesi ve içtimai iletişim araçları hesapları tarafından duyurulacağı belirtildi.
Share: