Aylık bedel gelişmeleri raporu yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Altını Tarz Bankası (TCMB), enflasyonu değerlendirdiği “Aylık Karşılık Gelişmeleri” raporunu yayınlandı. Mütemmim fiyatları haziran ayında yüzde 1,94 oranında arttı, almanak enflasyon 0,94 fakül artışla yüzdelik 17,53 oldu. Model Bankası yayınladığı raporda ezcümle “Enflasyondaki yükseliş besin ve esas mülk gruplarından kaynaklanırken, erke ve hizmet gruplarında almanak bazda göçük kaydedilmiştir. Tüketici enflasyonundaki yükselişe yeryüzü yıldızlı katkı besin grubundan gelirken, fiyat artışları madun gruplar geneline yaygın, kırmızı cilt ve deri ürünlerindeki artma ilgi çekmiştir. Mayıs ayındaki kapanma sonrasındaki kontrollü normalleşme süreci ile birlikte bu dönemde ara sıra sektörlerde fevk taraflı bedel hareketleri izlenmiştir. Buna katma adına, döviz kuru gelişmelerinin yansımaları ve emtia fiyatlarındaki birikimli artışlara güvenerek asıl dünyalık grubu almanak enflasyonu yükselmiştir. Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere rağmen eşel dinamik sisteminin sınırlayıcı etkisi sürmüş, bu dönemde enerji fiyatları almanak enflasyonu baz etkisiyle gerilemiştir. Hizmet almanak enflasyonu aşamalı normalleşme sürecinin başta aşçı ve oteller kalkışmak üzere kâh ast kalemler üzerindeki fevk cepheli etkisine rağmen tıpkı cirim yavaşlamıştır. Müstahsil fiyatlarındaki çoğalma eğilimi erke ve duruluk malları fiyatları öncülüğünde bitmeme etmiştir. Bu zevahir altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimleri yükseliş kaydetmiştir.” deniliyor. Haziran ayında mütemmim fiyatları yüzde 1,94 oranında yükselmiş ve almanak pahalılık 0,94 fakül artarak yüzde 17,53 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin almanak değişim oranları sırasıyla 0,67 ve 0,48 fakül artarak yüzde 18,16 ve yüzdelik 17,47 olarak gerçekleşmiştir. Ast grupların almanak tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, benzeri geçmiş taban bakarak azık ve esas mal gruplarının katkıları sırasıyla 0,61 ve 0,41 puan artmış, bakım ve etil alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 0,07 ve 0,01 fakül azalmıştır.
Share: