Avrupa’nın kullandığı doğalgazda Rusya’nın payı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa’de enerji arz güvenliğine yönelik endişeler artarken, doğalgaz fiyatları dahi megavatsaat başına 199 euroyla tamlık zamanların arz efdal seviyesine ulaştı. Fiyatlar serencam benzeri yılda yaklaşık 10 ikmal çoğalma gösterdi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine bakarak Avrupa’nın sabık sene Rusya’dan ithal ettiği 155 bilyon metreküp gaz, toplam doğal gaz ithalatının yüzdelik 45’ini ve hep gaz tüketiminin yüzdelik 40’ını oluşturdu. Brüksel merkezli akıl kuruluşu Bruegel’in verilerine göre, Avrupa güzeşte yılı kayran altı doğalgaz ambarlama tesislerindeki yeryüzü bağan seviyeleri görerek geçirdi. 2021 yılında Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz ihracatı kontrat seviyesinde bitmeme etmesine karşın esbak yıllara bakarak düşük seyretti. Sabık sene hep doğalgaz tüketiminin yüzde 40’ını Rusya’dan sağlayan Avrupa’de ülkelerin Acımasız gazına bağımlılığı ise değişkenlik gösteriyor. Finlandiya, Estonya, Makedonya ve Bulgaristan doğalgaz ithalatının tamamını Rusya’dan yaparken, Letonya doğalgaz ithalatının yüzdelik 97’sini, Sırbistan yüzde 88’ini, Slovakya yüzdelik 86’sını, Polonya yüzdelik 81’ini, Avusturya yüzde 80’ini, Slovenya yüzde 79’unu ve Macaristan yüzde 78’ini bu ülkeden gerçekleştirdi. Rusya’nın, Litvanya’nın doğalgaz ithalatındaki payı yüzdelik 69, Almanya’nın aut alımındaki payı yüzdelik 54 oldu. Bu oranlar, Çek Cumhuriyeti için yüzdelik 53, İsviçre için yüzde 44, Danimarka üzere yüzdelik 35, İtalya için yüzde 33, Hırvatistan ve Romanya amacıyla da yüzde 28 oldu. Yunanistan doğal gaz ithalatının yüzde 19’unu, Fransa yüzde 8’ini, Hollanda yüzdelik 5’ini ve Belçika yüzdelik 3’ünü Rusya’dan yaptı. Ukrayna’nın gaz ithalatının yüzdelik 43’ü dahi Rusya’dan gerçekleştirildi. Rusya’dan doğal gaz ithalatı düşük olan ülkelerde, Norveç, Şimal Afrika ve ışıltı piyasalardan yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki Moskova’ya bağımlılığın düşük olmasında caka oynadı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa ülkelerinin enerji güvenliğini sağlayabilmek amacıyla kıtada talebin şahika yaptığı şita dönemine büyüklüğünde depoları esermek, AB’nin yeryüzü ciddi önceliklerinden biri haline geldi. Bruegel’in hesaplamasına göre, Avrupa’nın kışa girerken doğalgaz depolarını doldurmasının maliyeti en az 70 milyar euro olacak. Uluslararası Finans Enstitüsüne göre, Avrupa’nın doğalgaz depolarının kapasitesi ehliyetli amma boru hatları doğudan batıya doğal gaz akışı sağlayacak şekilde düz yazı edildiği amacıyla karşıt gaz akışı sağlanamamasından âlem ustalık kısıtlar yaşanıyor.
Share: