Avrupa Birliği, Google’a verilen 2,42 bilyon euroluk cezayı onayladı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, uygulayım bilimi şirketlerini yakından izleme etmeye bitmeme ediyor. Mahkemenin akıbet kurbanı ise MEMLUK’li uygulayım bilimi devi Google oldu. Merkezi Lüksemburg’da bulunan KEZ’nin genişlik yüksek mahkemesi Avrupa Türe Divanı yapısı süresince düz düzlük AB Umumi Mahkemesi, ABD merkezli Google’ın AKARSU Komisyonu’nun verdiği dünyalık cezasına alın açtığı davayı karara bağladı. AB mahkemesi, Google’ın aksata hizmetindeki mukayese stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AKARSU Komisyonu’nun şirkete uyguladığı 2,42 bilyon euroluk para cezasını onadı. Murafaa, Google’ın özlük karşılaştırmalı ahzüita hizmetini rakiplere tercih ederek, hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına cebin açtığı davayı reddetti. KEZ, Google’a kontrol motoruyla özlük alışveriş hizmetlerine kazanım sağladığı gerekçesiyle tetkik başlatmıştı. AKARSU Komisyonu, 2017’de tıpkı kontrol motoru adına iş hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google’a 2,42 bilyon euroluk nakdî ceza vermiş, kontrol motorundan ahzüita hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını rica etmişti. Google, bahis konusu cezaya cebin türel süreç başlatmıştı. Ortaklık, SUTAŞ servet cezasının ünsiyet, kapsam ve ekonomik yerine hatalı olduğunu savunuyordu.
Share: