Avrupa Birliği, Google’a reklam soruşturması açtı

Daha evvel kontrol motoru ve reklamcılık faaliyetlerinde rekabete ters davrandığı amacıyla türlü cezalar kayran Google için bu misil Avrupa Birliği devrede. AB Komisyonu, Google’ın reklam teknolojilerinin rakiplik kurallarını ihlal edip etmediğini yakalamak için resmi anket başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Google’ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediğinin ve rakip reklam bakım sağlayıcıların zarara uğratılıp uğratılmadığının inceleneceği kaydedildi. bahis konusu soruşturma ile, Google’ın üçüncü tarafların genel ağ sitelerinde ve uygulamalarda reklam için kullanıcı verilerine erişimi kısıtlayıp kısıtlamadığı soruşturulacak ve şirketin bahis konusu verileri çabucak özlük kullanımı üzere saklayıp saklamadığı değerlendirilecek. SU, bir zamanlar kontrol motoruyla zat ahzüita hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google’a müteveccih inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda SU, Google’ın ahzüita hizmetindeki mukayese stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiğine, şirketin taharri sonuçlarında zat karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlüğünü azaltarak, bir taharri motoru namına veriş hakimiyetini suistimal ettiğine karar vermişti. AKARSU Komisyonu, bu nedenle 2017’de Google’a 2,42 milyar euroluk nakdî ceza vermiş, taharri motorundan aksata hizmetinde rakiplerine karşılık muamelede bulunmasını irade etmişti. Google ise söz konusu cezayı temyize götürmüştü. Avrupa Komisyonu’nun hakeza bire bir anket yürütmesi, geçtiğimiz yıl genel ağ reklamlarından 147 bilyon dolar gelir elde fail Google açısından balaban benzeri yıldırma oluşturabilir. Google aramaları, YouTube ve Gmail kadar Google’ın özlük sitelerinde gösterdiği reklamlar satma ve kârın genişlik iri dilimini oluşturuyor. Gelirin kısaca yüzde 16’lık dilimi ise başka sitelerde gösterilen, fakat Google’ın teknolojisinin kullanıldığı reklamlardan geliyor.