Av ve çandır hayvanlarının üretimi ve yetiştiriciliğinde başkalık

Ekincilik ve Orman Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan “Av ve Melez Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Üzerine Yönetmelikte Başkalık Yapılmasına Dayalı Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, karı ve ziynet hayvanı, “aksiyon gücünden ve veriminden yararlanılmadan karı ve gelişim yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, kapik, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan parçalanmamış hayvanları” şeklinde tanımlandı. Üretim izninin bozma edilmesine sebep olacak vaziyetler arasına “3 yıl sıkışık istihsal faaliyetinde bulunulmaması” eklendi. Hobi olarak av ve melez hayvanlarının barındırılması ve başvurusu, yürürlükte olan mevzuata ve canip olunan uluslararası sözleşmelere uygun olmak ve bunların ticaretini yapmamak ve üzerinden direkt vergiye bağımlı bir rüşvet elde etmemek kaydıyla, agresif, dokuncalı ve ağılı çeşitler aut memelilerden, becerikli kuşlardan, sürüngenlerden, yavrular karışma 10, kanatlılardan yavrular karışma 100 bireyi geçmeyen sayıda efsanevi barındırılmasını ve bunların bakımının üstlenilmesini kapsayacak. Daha önceki bu sayı sınırlaması kanatlılarda yavrular dahil 50 bireydi. Hobi kendisine av ve çandır hayvanı bulunduran cins ve tüzel kişilerin, tamlanan miktardaki hayvanlarının tümünü, tıpkı kısmını veya bir tane bir bireyini yardım veya satmak istemesi yerinde, bu fertler, öncelikle kâm etmesi yerinde ekincilik ve orman el şube müdürlüklerine ücretsiz verilecek. 100’den çok kanatlı efsanevi, 10’dan fazla memeli ve sürüngen bulundurmak isteyen asıl ve tüzel kişiler üretim izni kabul etmek zorunda olacak. “Bulundurma belgesi” olmaksızın yeşilbaş badi ve sakarca hafriyat bulunduran gerçek ve tüzel kişilere üç ay içerisinde tarım ve orman il büro müdürlüklerine başvurmaları halinde bir defaya muhtemelen tutmak amacıyla belge düzenlenecek. Uhdesinde 100 adetten aşkın efsanevi bulunduranlar, bu hayvanları tarım ve orman iklim bölüm müdürlüğüne tasdik edecek. İl büro müdürlüğünce konfirmasyon alınan hayvanlar gerektiğinde doğaya yerleştirilene kadar esirgeme edilmek için bulunduran kişilere yediemin namına tasdik edilecek.​​​​​​​
Share: