Ateş bölgesi üzere poliçe yenilemelerine kolaylık tanındı

Ateş alanlarında sigorta konusunda kolaylıklar sağlanıyor. Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, kurumun, “Genel Hayata Etken Kıyamet Bölgesi” car edilen yerlerde orman yangınlarından kötülük gören vatandaşların ve yangınlara engelleme çalışmalarına katılan resmi görevlilerin sigorta ihtiyaçlarının kolaylaştırılması amacıyla akım ettiği belirtildi. Vatandaşların zararlarının hafifletilmesi için SEDDK tarafından alınan tavsiye mektubu niteliğindeki kararların başında “orman yangınlarında engel gören mallara ilişik hasarların ödenmesi” geldiği kaydedildi. Açıklamada, “Yangınlarda engel gören mallara ilişik ev sigortası, esmer araçları kasko sigortası kabil servet sigortalarına eş vatandaşlarımızın zararların tazmininde, poliçelerde teminatı sınırlayan hususların sigortalı lehine yorumlanarak beis gören vatandaşların teminatsız bırakılmaması namına maksimal özenin gösterilmesi, hasar ödemelerinin türlü olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (atıfet-bellek ödemesi) kapsamında değerlendirilmesi hayır olacaktır.” denildi. Bu bölgedeki madenlerde poliçe başlangıcından itibaren 6 ay zarfında yenilenmesi gereken risk incelemesinin ayrımsız kamer ertelendiği bildirildi. Açıklamada, yangınlarda ebedî uyku fail vatandaşların vefat teminatlı sigorta poliçelerine ilgilendiren yapılacak ödence ödemelerine öncelik tanınması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere saha verildi: “Uymazlık gören vatandaşlara avlu veya esenlik sigortası yaptırılmasında yaşanabilecek beklenir gecikmeler göz önünde bulundurularak, sigortalıların bu süreçlerinde adalet kaybına uğramamaları, yangınlar nedeniyle, hususi sağlık sigortasını kullanan vatandaşların varsa hasarsızlık tenzilat hakkı kullanımının ters etkilenmemesi, ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası mevcut vatandaşların tasarruf hakkının eksilmemesi hususları önem arz etmektedir.” Bilcümle branşlar amacıyla poliçe yenilemelerinin en acul şekilde yapılması ve yenileme işlemlerinde gecikmeye yer verilmemesi istendi.