Aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan dış alım rejimi kararında mübayenet eden Reisicumhur kararıyla, ithalat rejimi kararı eki listelerde 12. fasılda 1207 az gümrük prospektüs istatistik pozisyonuna ayrımsız art kademe eklendi. Aspir ithalatında, ithalatın yapıldığı ülkeye göre sıfır, yüzde 1,5 ve yüzde 23,4 adına meri gümrük vergisi, sene sonuna büyüklüğünde sıfırlandı. Bir kararla, ayçiçek tohumu hasım ile teknik ve sınai amaçla geçer not idmansız yağ ithalatında gümrük vergisinin sene sonuna kadar muvaffakiyetsiz olarak uygulanmasına karar verildi bahis konusu ürünlerden kabak yağın ithalatında akim ve yüzdelik 22,5 yerine, ayçiçek tohumu antagonist ithalatında ise sıfır veyüzde 10 kendisine ithalatın yapıldığı ülkelere bakarak mütebeddil oranlarda gümrük vergisi uygulanıyordu.