Asgari ücretle gelişigüzel neler değişecekler

Değişecek olan minimum ücretle gelişigüzel vakit kaybetmeden 7,5 milyon işçinin maaşı artmayacak bire bir zamanda ekonomik anlamda ücretlendirmelerde bir nice kararsız dahi etkilenecek. Asgari ecir değiştiğinde Minimum Konvansiyon İndirimi (AGİ), bayrılık bildirim ödencesi, Umumi Esenlik Sigortası (GSS) primi, aylakçılık sigortası, tevellüt-askerlik-sıkıntılı dışı borçlanmaları, 65 gözyaşı aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, geçici hisse senedi görmemezlik ödeneği, ferdî emeklilikte devletin katkı payı, SGK yönetsel dünyalık cezaları, ocak hizmetinde çalışanların ve apartman görevlilerini sigorta primleri, Mülhak 5 kapsamında tarım işlerinde devamsız çalışanlar ile taksi ve dolmuşlarda müteharrik şoförlerin sigorta primleri, primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, doktor, avukat, mühendis, mali danışman gibi 4B statüsündeki Rabıt-Düzem sigortalısının prim tutarı bile değişecek. 2021 yılında muteber minimal sevap maaş brüt 3 bin 577, 50 lira, kemiksiz de 2 bin 825,90 teklik adına belirlenmişti.Asgari ücretin 2021’birlikte değişmesi ile birlikte günce minimal sevap bile brüt 119,25 liralık kendisine uygulandı. Önümüzdeki hafta verilmesi muhtemel kararla alay malay bu rakam birlikte yükselecek. Minimum ücretle gelişigüzel artacak farklı ödemeler kül vatandaşları havi aynı genişlikte. KIDEM TAZMİNATI Bayrılık tazminatının 2021’dahi tavanı 7 bin 117,17 liradan 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ilişik minimal ücrete merbut olarak bu kalemde üstelik artım yaşanacak. İŞSİZLİK MAAŞI İşsizlik maaşı ödenen tutara bakarak değişiklik gösteriyor. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40 ’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. Sunu fazla başıboşluk ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzdelik 80 ’ini geçemiyor. Buna bakarak 2021’da avarelik maaşı 1.168,27 teklik alanın maaşı 1.420,14 liraya, 1.389,37 liralık alanın maaşı 1.688,91 liraya, 2 bin 336,53 liralık alanın maaşı 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. TEVELLÜT VE ASKERLİK BORÇLANMASI Emekli olabilmek üzere prim devir sayısı yetmeyenlere tanınan tevellüt ve askeriye borçlanmalarının tutarı de yeni minimal ücretle alay malay artacak. 2021 ’dahi veladet ve askeriye borçlanması günlük arz düşük 31,39 liradan 38,15 liraya, genişlik faziletli ise 235,44 liradan 286,20 liraya yükselmişti.Geliri brüt minimum ücretin 3’te birinin altında olan kişilerin primlerini azamet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi karşılıyor. Ödenen mahiye prim tutarı ise brüt minimal ücretin yüzde 3 ’ü büyüklüğünde oluyor. GSS primi 2021’da 88,29 liradan 107,32 liraya çıkmıştı. 65 GÖZYAŞI ÜSTÜ AYLIĞI 2021’bile zayıflık aylığı 711,5 liradan 864,89 liraya yükselmişti. Bu misil dahi artacak ödemeler arasında düz alıyor. ENGELLİ AYLIĞI 2021’birlikte engellilere ödenen mahiye 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022’da uygulanacak minimum ücrete kapalı olarak özürlü aylığı bile aratacak rakamlar ortada. AGİ ÖDEMESİ Çalışanın; bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve bala sayısına göre alacağı Minimum Kavil İndirimi (AGİ) üstelik artacak. 2021 ’deki  bildirme düşük AGİ 268,162 liralık, yeryüzü faziletli ise 456,12 teklik olarak belirlenmişti. Buna göre, 2021 yılında bekar benzeri çalışanın eline 2 bin 825,9 teklik geçiyor. Evli ve eşi çalışmayan işçinin AGİ karışma eline 2 bin 879,5 lira; eşi çalışmayıp 1 çocuğu olanın 2 bin 919,8 teklik, eşi çalışmayıp 2 çocuğu olanın 2 bin 960 lira, eşi çalışmayıp 3 çocuğu olanın 3 bin 13 lira geçiyor.İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını gönül öz belirlese da primin peş ve madun sınırı var. Yeryüzü birkaç brüt minimal ücretin yüzdelik 32 ’si, sunma çok birlikte brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32 ’si büyüklüğünde prim ödenebiliyor. 2021 yılında isteğe kapalı sigorta yaptıracaklar arz bir iki 1.144,8 liralık ödedi. Primlerini yüksekten bayılmak isteyenler ise sunu çokça 2021 ’da 8 bin 586 lira yatırdı. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ Çalışanların herhangi bir ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Ferdî Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 gözyaşı şeş çalışanların işverenleri vasıtasıyla sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan resen BES ’te maaşlardan yapılan yetersizlik tutarı da artacak. KIDEM TAZMİNATI 2022 ’da asgari ücretli çalışanların alacakları bayrılık tazminatı üstelik yükselecek. Hep bayrılık tazminatı çalışanın serencam aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanıyor. 2021 ’üstelik minimal ücretlinin bayrılık tazminatı brüt 3 bin 577,50 lira üzerinden hesaplanmıştı. TEŞVİK TUTARLARI İstihdamı semirtmek üzere düzenlenen teşvik tutarları 2022’dahi minimal ücretle birlikte artacak.Bu teşvik tutarı asgari ücretli üzere 2020 yılında 147 liralık 15 kuruştu, 2021 ’dahi ise 178 lira 8 kuruş yerine uygulandı. Gayrı yandan işbaşı eğitimlerini tamamlayanların istihdamı sonrası verilen isteklendirme, 7103 teşviki, acul işe gün desteği gibi teşviklerin dip sınırı kazanca bakarak değil minimal ücrete göre hesaplanıyor. İDARİ MAL CEZALARI İş, toplumsal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kesilen yönetimsel para cezaları brüt minimum sevap tutarına bakarak belirleniyor. Ukubet miktarları 2020 yılında 2 bin 943 liralık üzerinden uygulanıyordu. 2021 ’üstelik 3 bin 577 teklik 50 kuruş üzerinden uygulandı..