ASELSAN’ın küp uydusu, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak

ASELSAN’ın küp uydusu üzere kalın kafalı sayım başladı. ASELSAT Mikâp Uydusu, ASELSAN tasarımı eleştiri bileşenlerin, İstanbul Beceri Üniversitesince üretilen platforma bütünleşmiş edilmesiyle geliştirildi. Uydu haberleşme sistemleri, askeri birliklerin vazgeçilmez tanıtma araçlarını oluşturuyor. Komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olan güvenli gürültülü, görüntü ve veri haberleşmesi amacıyla geçer not peyk teknolojilerinin önemi, alelhusus hudut dışı operasyonlar sırasında daha birlikte artıyor. Buradan hareketle ASELSAN, sahadaki askeri birliklerle bunların vabeste bulundukları kumanda merkezlerinin ve karargahlarla muharebe alanındaki komutanlıkların taktik ihtiyaçlarını diremek için, arz birinci sınıf enformasyon araçlarından birini daha almaşık hal yerine ortaya koyuyor. ASELSAN, uydu teknolojileri üzerine erbap olduğu proje yönetimi, hep/zir tümce tasarımı, yazılım geliştirme, üretim, test ve bütünleşme alanlarındaki bilgi ve tecrübesini kullanarak, icap askeri, gerekse sivil uydu enformasyon sistemleri ve peyk sistemleri çözümleri sunuyor. Bu kapsamda sonuç olarak günahsız kaynaklı Ar-Ge Projesi kapsamında ASELSAT 3U Küp Uydusu geliştirildi. Uydu, 14 Ocak’ta SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi ile korkulu acun yörüngesine vazedilmek için BENDE-Florida’ya doğru yola çıktı. ASELSAT’ın yörüngeye muvaffakiyetli şekilde yerleştirilmesinin arkası sıra görevine başlaması bekleniyor. ASELSAT, almaç fariza yükü ile elde edeceği optikçi görüntüyü, X-Izole Bant zir hat alt sistemi aracılığıyla saha istasyonuna indirecek, sayısal iri fariza yükü üzerinde bulunan radyasyon dozimetresi ve yalın sensörü ile feza ortamı üzerine istatiksel selen toplayacak. ASELSAT Mikâp Peyk Projesi’yle, şeriklik marifetiyle geliştirilen X-Bant vericinin yörüngedeki görevi sırasında doğrulamasının gerçekleştirilmesi ve ASELSAN ürünlerine tarihçe kazandırılması hedefleniyor.