ASELSAN, duyarga üretiminde yüzde 95 yerlilik oranına ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri tanıtma ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. Türk defans sanayisinin reis elektronik şirketi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Defans Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, ürünlerinde geçer dar dışı kaynaklı malzemelerin yerlileştirilmesi üzere kapsamlı ayrımsız himmet yürütüyor. Bu sayede bir nice ürünün yerlileştirilmesi sağlanarak, hem kaynakların elverişsiz dışına çıkmasının önüne geçildi hem da taraf sanayiye yeni hisse senedi imkanları oluşturuldu ve ASELSAN ihtiyaçları çokça elan akla yatkın maliyetlerle karşılandı. ASELSAN, enformasyon sistemleri alanında bile bu yönde çabalama gösteriyor. Gerçekleştirilen özgün ihya ve canip sanayi firmalarında hesaplı evcil sekans üretim faaliyetleri sonucunda rekabetçi değer ve erdemli teknik performansla antenler millileştiriliyor. Son olarak Tanıtma ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Kesim Başkanlığı sorumluluğunda hesaplı Çok Bantlı Sayısal Bile Telsiz Projesi kapsamında, 30-512 MHz bandında kullanılacak V/UHF açar telsiz antenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Bulunan durumda V/UHF telsizleriyle gelişigüzel kişmiri platformlarında dar dışından tedarik edilen çevirgeç anteni namına, evcil ve milli yerine üretilen ASELSAN anteni kullanılması kararlaştırıldı. Proje kapsamında 2021-2024 yıllarında haddinden fazla sayıda telsiz teslimatı yerel ve milli antenle yapılacak. Insiyak ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Seksiyon Başkanlığının 30 yılı fazla süredir içgüdü ve elektronik savaş projeleri için ibdai yerine geliştirilen duyarga teknolojileri birikimi kullanılarak, HBT Kürsü Başkanlığının çok sayıda istihsal gerektiren tanıtma antenleri ve radom ihtiyaçları gücük ihya sürelerinde maliyet enerjik adına millileştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, 2017’den bu yana yetersiz dışından realizasyon edilmesi planlanan duyarga ürünlerinin yüzde 95 yerlilik oranıyla mahdut içi kaynaklarla gerçekleştirilmesi sağlandı. ASELSAN, sivil haberleşme uygulamaları kapsamında hücresel (GSM) baz istasyonu antenleri geliştirerek güçlükle içi ve ancak dışı müteharrik operatörlere özgün tasarımlı, sağlam, erdemli kalitede ürünler üstelik sunuyor. GSM teknolojilerine ağır ezgi, faz sıralanmış, serbest izole bant, hudayinabit huzme tarama kabiliyetine sahip işaret portföyü değişen uygulayım bilimi ve müşteri taleplerine bakarak geliştiriliyor. Müşareket, haddinden fazla sayıda 4XPOL GSM anteni teslimatı yapacak, 8XPOL GSM anteninin ilk örnek teslim çalışmalarını dahi yakın zamanda tamamlayacak.