Artırım finansman şirketlerinin uyum süreleri uzatıldı

Tasarruf finansman şirketleri, kendilerine başvuran tüketicilere familya ve araba edinmeleri önünde bakım veriyor. Bu şirketlerin sayısının artması, kullanılan rakamların yüksek boyutlara ulaşması ve sıkışık mevrut şikayetler, Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu’nu (BDDK) harekete geçirmişti. BDDK, artırım finansman şirketlerine oluşma ve düzentileme şartları getirdi. Gâh şirketler, koşullar arasında bulunan garanti miktarlarını temin etmek için birleşti. Şartları sağlayanlara de uyum sürelerini tanıdı. BDDK, halihazırda intibak süreci bitmeme eden 6 artırım finansman şirketinin mevzuata uyum sürelerini uzattı. BDDK’dan yapılan açıklamada, 7 Mart 2021 güneş ve 31416 az Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7292 dar Mali Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazen Kanunlarda Fark Yapılmasına Dair Kanun’dahi düzlük alan hükümler uyarınca artırım finansman şirketlerinin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Artırım Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında BDDK’nın aranjman ve denetim yetkisi altına alındığı hatırlatıldı. BDDK marifetiyle, uyum incelemesi süren şirketler itibarıyla bu aşamada mevzuat harmoni değerlendirmelerinin bitmeme etmekte olduğu ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri noktasında tıpkı kısıtlama bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Halihazırda uyum süreci devam fail şirketlerin mali tablolarının ve bilgi işlem sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyumunun görülebilmesi amacıyla şirketler gözetiminde bağımsız denetim süreçleri başlatılmış, bileşke/ant talebi bulunan şirketlerin anılan taleplerini yöneltilmiş işlemleri izlem edilmiş, mezkur şirketler nezdinde denetim mekanizmaları Kurumumuzca tesis edilmiştir. Kurumumuzca ve bağımsız milletvekili denetleme şirketlerince yapılan denetimler neticesinde artırım finansman sisteminin çalışkan ve tartılı bire bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi, artırım sahiplerinin türe ve menfaatlerinin korunması, şirketlerin kurumsal yapılarının tesisi ve mevzuat harmoni süreçlerinin tamamlanması üzere halihazırda incelemesi bitmeme eden şirketlerin uyum sürecinin uzatılmasına 6361 az kanunun Arızi 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında karar verilmiştir. İntibak süreci bitmeme eden şirketlerin faaliyetleri ile ait seçkin kısıtlama bulunmamaktadır.” İntibak süreci devam fail 6 artırım finansman şirketi şöyle: Sakıncasız Evim Sakıncasız Otomotiv İletişim Organize Pazarlama San. ve Tic. NAN Fuzul Gayrimenkul Envestisman AŞ Sinpaş Bina Endüstrisi ZIYAN ETMEK İmece Envestisman ve Organizasyon NANIAZIZ Katılımevim Otomotiv İletişim Düzenleme Pazarlama Şan. Tic. ZIYAN ETMEK Birevim Artırım Taşınmazlar Otomotiv İletişim Organize Pazarlama Sanayi ve Tecim SAVUŞMAK
Share: