Artırım finansman şirketleri BDDK yönetmeliklerinde

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Mali Isticar, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Karşı Talimatname’te yaptığı tebeddülat, Resmi Gazete’bile yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler kapsamında ait yönetmeliğin adı, “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Artırım Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirildi. İsim değişikliği doğrultusunda yönetmeliğin amacı üstelik “mali kiralama, faktoring, finansman ve artırım finansman şirketlerinin saymanlık ve eşit uygulamalarına ve kamuya açıklanacak finansal tablolarının eşkâl ve içeriğine ilişkin asıllar ve esasları yazmak” namına baştan düzenlendi. Yönetmeliğin ismine “tasarruf finansman şirketlerinin” girmesiyle, şirketlere atıfta bulunulan tamlık bölümlere bire bir ibare eklendi. Bu kapsamda, yönetmelikte geçen “alacaklar”, “kanun” ve “şeriklik” kelimelerinin karşılığı, tasarruf finansman şirketlerini bile kapsayacak şekilde genişletildi. Mavera yandan, yapılan benibeşer değişikliği düzenlemesinin peşi sıra BDDK’nın Tekdüzen Adisyon Planı Karşı Talimatname’inde dahi vacip tadilat yapıldı. Sonunda, bahis konusu yönetmelik hükümlerine Türkiye’dahi faaliyette mevcut bankalar, mali kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin yanı sıra tasarruf finansman şirketleri birlikte bağımlı tutuldu.​​​​​​​
Share: