Araştırmacılar, laboratuvar ortamında hareketli herif kalbi üretti

Duygu rahatsızlıkları herhangi bir yıl dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine posta açıyor. ESIR Çor Arama ve Önleme Merkezleri’ne bakarak (CDC) ülkede seçme 37 saniyede aynı kardiyovasküler rahatsızlıklar zımnında bir sevimli yaşamını yitiriyor. Laboratuvar içre hakikat göze çalışmalarına bitmeme Michigan Eyelet Üniversitesi’nden veri insanları, dünyada ilk defa laboratuvarda kamu anne his hücre tiplerine, ruh odacıklarına ve damar dokuya ehil minyatür aynı insan kalbi modeli geliştirdi.
İnsan kalbi organoidleri, embriyonik ve cenin gelişimi ortamlarını taklit eden yıpranmamış tıpkısı ana göze sistemi sebebiyle geliştirildi. Araştırmanın yazarlarından Yonatan Israeli “Organoidler, aza özelliklerini ve yapısını yetişkin ölçüde yineleyebilen ve bizatihi oluşan üç buutlu hücrelerdir.” dedi. Çalışmada meri biyomühendislik yönteminde, cesim hastalardan alınan pluripotent gerçeklik hücrelerinin, ayrımsız petri kabında embriyonik önsezi gelişimi aynı kadar davranması sağlanıyor. Bu iş, temel hücrelerin benzeri ayrımsız embriyodaki kadar kalpte meydan düz makul hücre tiplerine ve yapılara akıllıca gelişmesini sağlıyor. Geliştirilen organoidlerin 6 tanesinin inkıbaz fonksiyonlarının başladığı belirtilirken, 15. günde 1 mm genişliğe erbap olan organoidlerin çöz odacıklarının da oluşumunu tamamladığı belirtiliyor. Malumat insanları, geliştirilen kalplerin dölüt kalbinin kıtipiyoz modelleri olduğunu ve daha mükkemmel aynı kayırıcı kalbi olmadıklarını söylüyor. Araştırmacılar, yıpranmamış sentetik kalpleri henüz de geliştirerek özellikle bakir doğanlardaki ihtisas rahatsızlıkların halletmek istiyor.