Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu

Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı, yaptığı çalışmalarda eksikliğini hissettiği ve çalışmalara katkısı olabilecek kurullardan birini elan hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, 6550 Sınırlanmış Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dayalı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Uymazlık Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’da yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bakarak, araştırma altyapılarıyla ilgili genel izlem ve öncelikleri tayin etmek, uygulamaya yönelik posta haritasını tasvip etmek üzere Araştırı Altyapıları Komisyonu oluşturuldu. Yönetmelikle, Araştırı Altyapıları Yerleşmiş namına Araştırı Altyapıları Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonda, Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanının başkanlığında, Milli Yetişek Bakanı, Yükseköğretim Müesses Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Marifet, Uygulayım Bilimi ve Yenilik Politikaları Yerleşmiş, Eğitim Bilimi ve Talim Politikaları Yerleşmiş başkanvekilleri ile Strateji ve Bütçe Başkanı düzlük matlup. İzleme ve Kifayet Kıymetlendirme Komitesi birlikte Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığının ait nazır yardımcısı başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığının ait icra vekili yardımcısı, Yükseköğretim Müesses Başkanı ve TÜBİTAK Başkanı ile toplanacak. Komitede kararlar, düşünce çokluğuyla alınacak ve alt kurul üyeleri toplantıya telekonferans yöntemiyle dahi katılabilecek. İlgili yükseköğretim kurumuna başvuru üzere verilen müddet encümen marifetiyle uzatılabilecek. Kuma araştırma altyapısı tevessül etmek üzere yeterlik başvurusu yapan araştırı altyapısının müracaat dosyasında fikri ve endüstriyel sahiplik haklarının paylaşımı ile lazım tanıdık ayrıksı hususların saha aldığı iştirak protokollerine meydan verilecek. Yeterlik kararı mevdu araştırma altyapısının yeterlilik koşullarını taşımaya bitmeme yazar etmediği ilgili takvim yılı sonu bakımından almanak yerine TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan sekretarya vasıtasıyla izlenip değerlendirilecek. Ayrıca, yeterlik süresinin üçüncü yılı içinde yahut üçüncü yılın tamamlanmasını arkasından sekretarya aracılığıyla şümullü uzaklık yorum yapılacak. Sekretarya, araştırma altyapısının şümullü uzaklık kıymetlendirme sürecini yıllık performans izlemesini de kapsayacak şekilde yürütebilecek. Yönetmeliğin, yeterlik kıymetlendirme, bünye protokolü, takat sınırı strateji ve ara kıymetlendirme, araştırma altyapısının yeterliliğinin yenilenmesi, araştırma altyapısının sona ermesi ve tasfiyesi süreçlerine dayalı düzenlemelerde tamlanan sürelerin 6 taban büyüklüğünde ertelenmesi ve/yahut uzatılmasına encümen çıkışlı olacak.
Share: