Aralıkta 2 bin 123 kuruluşa yatırım teşvik belgesi verildi

Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı’nın düzenlediği belgelere göre, aralıkta 2 bin 123 firma ve kuruluşun 52,95 milyar teklik yatırım bedelli yıpranmamış ve tevsi projesi, mütenevvi vergi ayrıklık ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren motivasyon belgesi aldı. Açıklık ayında tıpkı esbak aya bakarak yatırım isteklendirme belgesi sayısı 927 adet, heveslendirme belgesine bağlanan toplanmış yatırım miktarı ise kasım ayına bakarak bir anda şipşak 2 katında, kısaca 25.19 bilyon teklik arttı. Resmi Gazete’de yayınlanan envestisman motivasyon belgelerine ilgili deklarasyon eki listeye göre, ithal edilecek araba ve donatı tutarı kestirmece 1,90 bilyon dolar kendisine belirlendi. Heveslendirme belgeleri kapsamında öngörülen istihdam bu ayda Son Teşrin ayına göre 44,002 birey artışla 83,172 adına adisyon edildi.
Share: