Ar-Ge, imtihan ve geçmiş dolum gayeli akaryakıt teminine bakir düzenleme

Kâh akaryakıt temini Erke Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yer Yağı Piyasası Kat Başkanlığının iznine tabi olacak. Ar-Ge ve sınav amaçlı, başvuru sınav yakıtı veya vesile önce dolum yakıtı olarak kullanılmak amacıyla, ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biyodizelin ve özel istihsal akaryakıtlarının direkt temininde, belli başlı kurumların yıllık 500 litre ve altındaki talepleri bu kapsamda değerlendirilecek. EPDK’nin, konuya ait Resmi Gazete’de yayınlanan kararına bakarak Ar-Ge ve imtihan gayeli, müracaat test yakıtı veya araç önceki dolum yakıtı kendisine kullanılmak üzere, ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biyodizelin ve hususi üretim akaryakıtlarının doğrudan temini, defans sanayi kapsamında elektrik gösteren kamu şirketlerinin, Savunma Uran Başkanlığı ile defans sanayindeki projelerde antant akdetmiş olanların, Büyüklük Gelgel Meydanları Umumi Müdürlüğünün, otomotiv üreticilerinin, darülfünun ve laboratuvarların cirim sınırı olmaksızın kamu talepleri ile bunların dışında kalanların akaryakıt kabilinden yıllık 500 litre ve altındaki talepleri Petrol Piyasası Daire Başkanlığı’nın iznine tabi olacak. Bunların dışında kalanların bire bir akaryakıt çeşidinden almanak 500 litrenin üzerindeki talepleri ise Kurulun iznine tabi olacak. Kurumca, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında akaryakıt namına belirlenen ürünlerle benzeri GTİP numarasına topluluk olan ancak üretim aşamasında ayrımsız yahut elan aşkın özelliği sınırlı ayrımsız aralıkta olacak şekilde hazırlanan hususi istihsal akaryakıtların temini ise rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinden yapılacak. Taktik yakıt temini, ihrakiye temini ve biyodizel temini kapsamındaki müsaade talepleri kullanıcılar vasıtasıyla, özel üretim akaryakıtların temini kapsamındaki cevaz talepleri ise ikmali gerçekleştirecek lisans sahipleri tarafından EPDK’ye yapılacak. Kullanıcılar realizasyon ettikleri akaryakıtı hiçbir surette çevre faaliyetine laf etmemekle ve takkadak başvurusunda beyan ettiği kapsamda kullanmakla yükümlü olacak. Mavera yandan, EPDK, Resmi Gazete’de vadi alan sair kurul kararında Canlılık Tevzi Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da değişikliğe gitti. Buna göre, üçüncü düzem düzenlenen hizmet giderleri için TEDAŞ aracılığıyla seçme sene yayınlanan vahit bedeller temel alınacak. Prospektüs uygulama döneminin her bir yılı amacıyla geçerli olan tashih işlemlerine anne birim bedeller, tıpkısı uygulama dönemi üzere kabul edilen yatırım harcamalarına ana ünite bedellerin güncellenmesinde kullanılan değiş katsayılarıyla ilgilendiren yıl ortasına göre güncellenen vahit bedellerinden yüzde 25 oranında tenzilat cereyan etmek vasıtasıyla belirlenecek.