April ayı asıl ittifak yiğitlik endeksi 1,2 nokta arttı

  Türkiye Cumhuriyet Altını Format Bankası (TCMB) nisan ayı doğru geçim güven endeksi (RKGE) verilerini yayınlandı. 2022 yılı April ayında RKGE, ayrımsız esbak taban bakarak 1,2 nokta artarak 109,7 seviyesinde gerçekleştirirken endeksi oluşturan anket sorularına ilgili intişar endeksleri incelendiğinde, akıbet üç aydaki toplam ısmarlama miktarı, çakılı sermaye yatırım harcaması, genel eda ve kâin işlenmiş servet stokuna ilişik değerlendirmeler endeksi artım yönünde etkiledi. Soruşturma sonuçlarında ayrıca, gelecek üç aydaki istihsal hacmi, mevcut toplanmış ısmarlama miktarı, gelecek üç aydaki bütün istihdam ve gelecek üç aydaki ihracat havale miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış gerçek itilaf yürek endeksi (RKGE-MA) tıpkısı esbak aya göre 0,5 nokta azalarak 107,7 oldu. Sezon etkilerinden arındırılmış perakende tecim sektörü yiğitlik endeksi martta 116 iken nisanda 119,4 değerine ulaştı. Uyumsuz tecim sektöründe sabık ayak tabanı bakarak, akıbet üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar madun endeksi yüzdelik 2,2, bulunan mülk istif seviyesi zir endeksi yüzde 1,8, gelecek üç aylık dönemde ciro-satışlar beklentisi madun endeksi yüzdelik 4,6 artış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi güzeşte kamer 81 iken nisanda 83,5 oldu.İnşaat sektöründe güzeşte aya bakarak, alınan kayıtlı siparişlerin bulunan düzeyi zir endeksinde yüzde 4,9, ati üç mahiye dönemde toplam etkin sayısı beklentisi madun endeksinde üstelik yüzdelik 1,3 çoğalma görüldü.
Share: