Apple, ticari sırlarını çaldığı amacıyla bozuk mühendisini mahkemeye verdi

Apple, esbak yayınlanan mahkeme belgelerine göre, şirketin ticari sırlarını tıpkı gazeteciye sızdırdığı suçlamaları dolayısıyla bozuk aynı çalışanına ülkü açtı. Davada Apple, 11 yıldan çok tıpkısı süredir şirkette kaslı ayrımsız gereç mühendisi ve MacBook tasarımcısı adına müteharrik Simon Lancaster’ın, alıngan bilgilere baliğ olmak amacıyla “iştirak içindeki konumunu ve güvenini kötüye kullandığını” sav etti. Konuyla ilişik açıklama özne tıpkı Apple sözcüsü, “On binlerce Apple çalışanı, müşterilerimizi memnun etmek ve dünyayı değiştirmeleri amacıyla onları yükseltmek umuduyla gelişigüzel periyot kullanılmamış mahsulat, hizmetler ve özellikler üstünde yorulmadan çalışıyor. Ancak meçhul bilgilerin çalınması, çalışanlarımızın çabalarını baltalıyor, Apple’a ve müşterilerimize kötülük veriyor. Simon Lancaster’ın ferdî alacak için ticari sırlarımızı kasıtlı olarak çalmasını, etiğimizi ve politikalarımızı ihlal etmesini çok ciddiye alıyoruz. Derece verdiğimiz yenilikleri yüklenmek amacıyla elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Apple, Lancaster’ın 2018’de isimsiz tıpkısı gazeteciyle yazışmaya başladığını ve onlara “yayınlanmamış Apple tesisat ürünleri, mevcut donanım ürünlerinde duyurulmamış özellik değişiklikleri ve gelecekteki nişane duyuruları” hakkında bilgi vermeye devam ettiğini sav etti. Gazetecinin, geçtiğimiz yıl teşrinievvel ayında, “Apple Project X” yerine adlandırılan, meçhul tıpkısı Apple projesi hakkında Lancaster’dan bilgi murat ettiği sav edildi. Lancaster ise, “Project X” toplantısına katıldıktan alelacele sonraları istifasını sundu. Apple’a bakarak şirketin sırlarını sızdıran Simon Lancaster, istifasını vermeden dakikasında evvel, şirketin ağındaki ticari sırların düz aldığı dosyaları indirerek beraberinde götürdü. bahis konusu dava şimdilik bire bir karara bağlanmasa birlikte Lancaster’ın iki canlı bir ceza alacağı hesap ediliyor.
Share: